Firmamız 1988 yılında muhasebe ve denetim alanında faaliyete başlamıştır. 1989 yılında çıkan 3568 sayılı meslek yasası kapsamında SMMM ünvanı alınmış ve faaliyete devam etmiştir.

2015 yılından sonra ise Hak Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. bünyesinde Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin yanı sıra, bağımsız denetim faaliyetine de başlanmıştır. Bu faaliyet kapsamında meslekleri bağımsız ve tarafsız olarak yürütmek üzere gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ile işletmelerin sağlıklı ve güvenilir şekilde işleyişini sağlamak, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemek ve değerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu ilgililer ve resmi mercilerin yararına tarafsız bir şekilde sunmak amaç edinilmiştir. Şirketimiz konularında uzman olan öğretim görevlisi ve her kademede deneyimli personelleriyle tam tasdik, denetim , danışmanlık, kdv ve diğer kanunlarda yer alan vergi iadesi, vergi uyuşmazlıkları çözümü , istisna ve muafiyetlerin raporlanması, muhasebe sistemi ve teknik destek faaliyetlerine devam etmektedir.