Sirküler ( 2021 / 139 )

Sayın Müşterilerimiz, Değerli Meslektaşlar, Konu: Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu Ekranı İnternet Vergi Dairesinde Uygulamaya Açılmıştır. Bilindiği üzere 13.07.2021 tarih ve 31540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 529 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 01.08.2021 tarihi itibariyle faal olan (tasfiye işlemi devam edenler