Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de değişiklik yapılmasına dair tebliğ (Seri: A Sıra No: 15) 17/02/2023 Tarihli ve 32107 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.

30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’in  Birinci Kısım, İkinci Bölüm, “V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları” başlıklı bölümünün (2) numaralı alt bölümüne yeni bir paragraf eklenmiştir.

Eklenen paragrafa göre;

Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak ödemelerde, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle 31/07/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge zorunluluğu aranılmayacak.

Sirküler ( 2023 / 252 )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir