Tam mükellef sermaye şirketlerinin dağıtılmış kâr payı sayılan tutarlar üzerinden uygulanacak tevkifat oranına ilişkin 6791 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 14/02/2023 tarihli ve 32104 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Karar ile, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkındaki 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesine yeni bir fıkra eklenmiştir.

Buna göre, 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında, tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kâr payı sayılan tutarlar üzerinden uygulanacak tevkifat oranı 14/02/2023 itibari ile %0 olarak uygulanacaktır.

Sirküler ( 2023 / 250 )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir