252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Yer Alan Ve Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Nakden İadesine Yönelik Tespit Olunan Hadler 2023 Yılı İçin Yeniden Belirlenmesine ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığının 16/01/2023 tarihli duyurusu yayınlandı. 

Buna göre; 2023 yılı için,

-Tevkif yoluyla kesilen vergilere ilişkin nakden iade tutarı 151.000 TL,

-Mükelleflerle süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam tasdik raporu uyarınca iade edilecek nakden iade tutarı 1.518.000 TL

olarak tespit edilmiştir.

Sirküler ( 2023 / 242 )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir