4447 Sayılı Kanun’un Geçici 31 inci Maddesinde Yer Alan Kredi Faiz veya Kar Payı Desteği Hakkındaki Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 11/11/2022 Tarihli Duyurusu Yayınladı.

25.05.2021 tarihli ve 31491 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7319 sayılı Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4’üncü maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 31 inci madde eklenmiştir.


Anılan maddenin üçüncü fıkrasında; “Bu maddeyle sağlanan kredi faiz veya kâr payı desteği, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanır. Bu madde kapsamına giren işyerleri ilave olarak işe aldığı en fazla beş sigortalı için bu destekten yararlanır.” Hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan destek uygulamasına ilişkin usul ve esaslar 09.07.2021 tarihli ve 2021/24 sayılı Genelge ile açıklanmıştır.


Bu kapsamda, 28.03.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 20 inci maddesi kapsamında kefalet sağlanan ve kamunun doğrudan veya dolaylı olarak hâkim sermayedar olduğu bankalardan bu maddenin yürürlük tarihinden sonra 30.06.2022 tarihine kadar kredi kullanan işverenlerce, Kurumun sistemlerinde yer alan teşvik tanımlama ekranlarında “7319- 4447 Sayılı Kanun Geçici 31.Madde – Kredi Faiz veya Kar Payı Desteği” menüsü ile sisteme tanımlanmış sigortalılarından en fazla 5 sigortalı seçiminin yapılması gerekmektedir.
İşverenlerin Sigortalı seçimini İşveren Sistemi (https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi) uygulamasında yer alan “İşveren / Teşvikler ve Tanımlar / 4447-Geçici 31 inci Madde Listeleme” menüsünden “Sigortalı Seç” butonu ile yapabileceklerdir.


4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesinde yer alan destekten yararlanmak isteyen işverenlerce seçilecek sigortalılar için Kurum sistemlerinde Kanunda öngörülen şartların sağlanıp sağlanmadığı yönünde çalışma yapılacağından, söz konusu sigortalı seçiminin işverenlerce 14.11.2022 Pazartesi günü saat 23:59’a kadar yapılması gerekmektedir.


Seçimi yapılan sigortalıların sonradan değiştirilemeyeceği dikkate alındığında, işverenlerce 2021/24 sayılı Genelgede yer alan usul ve esaslar dikkate alınarak en fazla 5 sigortalı seçiminin yapılması önem arz etmektedir.


Sigortalı seçimi sadece 28.03.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 20 inci maddesi kapsamında kefalet sağlanan ve kamunun doğrudan veya dolaylı olarak hâkim sermayedar olduğu bankalardan maddenin yürürlük tarihinden sonra 30.06.2022 tarihine kadar kredi kullanan işverenlerce yapılacağından, 7319 teşvik tanımlaması yapan ancak kredi kullanmayan işverenlerce herhangi bir işlem yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Sirküler ( 2022 / 224 )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir