Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 311)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 321) 30/10/2022 tarihli ve 31998 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 311)’nin 21. Maddesinde yapılan değişiklikle,Yıl içerisinde aynı anda birden fazla işverenden alınan ücret gelirleri için hizmet erbabının talep etmesi ve işverenlerin de kabul etmesi kaydıyla, bu gelirler kümülatif matrah dikkate alınarak tevkifata tabi tutulabilecek.

Sirküler ( 2022 / 221 )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir