6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 55 inci maddesine göre vadesinde ödenmeyen kamu alacakları için ödeme emri düzenlenir.

Kamu alacağını vadesinde ödemeyenler adına vergi dairesince düzenlenen ödeme emri, borçlulara 15 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları konusunda yapılan bir bildirimdir.

Ödeme emrine ilişkin açıklamaların yer aldığı Ödeme Emrine Karşı Yapılacak İşlemler Broşürü güncellenmiştir. 

Söz konusu broşürde;                       

-Kamu alacaklarının takip ve tahsili,

-Ödeme emrinin niçin düzenlendiği,

-Ödeme emrinde hangi hususların yer aldığı,

-Ödeme emrinde belirtilen borcun ödenmesi,

-Mal bildirimi,

-Mal bildiriminde bulunmayalar hakkında yapılacak işlemler,

-Hangi durumlarda ödeme emrine karşı dava açılabileceği, gibi konularda açıklayıcı bilgilere yer verilmiştir. 

Sirküler ( 2022 / 215 )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir