Bilindiği üzere, 24.9.2021 tarihli ve 31608 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin” Yönetmelik  1.10.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Elektronik Tebligat (e-Tebligat) ugulamasının hayata geçmesiyle birlikte Kurumumuz Merkez Teşkilatı/Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından tebliğ edilmesi gereken evrak elektronik ortamda imzalanmakta ve muhatabın elektronik tebligat adresine iletilmektedir.

Bu kapsamda “Sosyal Güvenlik Kurumu e-Tebligat Uygulamasına Eskişehir İlinde Başlanılması” konulu 9.2.2022 tarihli Duyuru SGK portal duyurular kısmında yayımlanarak muhataplara elektronik tebligat gönderilmeye ilk olarak Eskişehir ilinde başlanmış olup 4.4.2022 tarihi itibariyle de Bursa, Konya ve Gaziantep illerinde SGK e-Tebligat başvurusu yapmış ve yapacak olanlara elektronik tebligat gönderilmeye başlanmıştır.
Bu sefer de e-Tebligat sisteminin kapsamının genişletilmesi amacıyla 01.09.2022 tarihinden itibaren Ankara ilinde e-Tebligat başvurusu yapmış ve yapacak olan muhataplara elektronik tebligat gönderilmeye başlanacaktır.

Yukarıda sayılan pilot illerde e-Tebligat başvurusu yapmamış gerçek ve tüzel kişiler ile diğer illerdeki gerçek ve tüzel kişilere 7201 sayılı Kanun ile 6183 sayılı Kanunda yer alan hükümlere göre eski usulde tebligat yapılmaya devam edilecektir.

Sirküler ( 2022 / 202 )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir