6183 sayılı kanun kapsamındaki alacaklara uygulanan gecikme zammı oranında değişiklik yapılmasına ilişkin 5801 sayılı Cumhurbaşkanı kararı 21/07/2022 tarihli ve 31899 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Karar ile, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51/1 maddesi kapsamında, Amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı uygulanan gecikme zammı oranı % 2,5 olarak yeniden belirlenmiştir.

Sirküler ( 2022 / 185 )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir