Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği (Sıra No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 5) 16/06/2022 Tarihli Ve 31868 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlandı

19/6/2001 tarihli ve 24437 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği (Sıra No: 2)’nin “III- DİĞER MALİ İŞLEMLER” başlıklı bölümünün “Yetkili Müesseselerce Yapılan İşlemler” başlıklı 4 üncü maddesine göre;

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’a ilişkin tebliğler uyarınca kurulan ve kurulacak yetkili müesseseler, 01.09.2001 tarihinden itibaren 3.000 Amerikan doları veya muadili efektif/döviz alış ve satış işlemlerinde ve müşterileriyle yapacakları sözleşmelerde işlem ve sözleşmeleri yapmadan önce vergi kimlik numaralarının tespiti ve kullanımı ile ilgili işlemleri de yapmaları gerekmektedir. Bu madde hükmü bankalar, özel finans kurumları ve posta merkezleri için de geçerlidir.

Tebliğ ile burada uygulanan 3.000 Amerikan doları veya muadili efektif/döviz alış ve satış işlemlerindeki tutar 16/06/2022 tarihi itibari ile 5.000 Amerikan Doları’na çıkarılmıştır.

Sirküler ( 2022 / 167 )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir