Sayın Müşterilerimiz,

Değerli Meslektaşlar,

Konu: Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahları Yeniden Belirlenmiştir.

13.08.2021 tarih ve 31567 sayılı Resmi Gazetede 4373 sayılı “Cumhurbaşkanı Kararı” yayımlanmıştır.

Anılan Karar ile; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan 87.03 G.T.İ.P. numaralı mallardan “-Diğerleri” satırı altında yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları yeniden tespit edilmiştir.

Söz konusu Karar metnine aşağıda yer verilmiştir.

Saygılarımızla.

HAK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

13 Ağustos 2021 CUMAResmî GazeteSayı : 31567

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 4373

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (11) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

12 Ağustos 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

12/8/2021 TARİHLİ VE 4373 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numaralı mallardan “-Diğerleri” satırı altında yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Mal İsmiVergi Oranı %
– Diğerleri 
— Motor silindir hacmi 1600 cm3“ü geçmeyenler 
— Özel tüketim vergisi matrahı 92.000 TL’yi aşmayanlar45
— Özel tüketim vergisi matrahı 92.000 TL’yi aşıp, 150.000 TL’yi aşmayanlar50
— Diğerleri80
— Motor silindir hacmi 1600 cm3,ü geçen fakat 2000 cm3 ü geçmeyenler 
— Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3’ü geçmeyenler 
—- Özel tüketim vergisi matrahı 114.000 TL’yi aşmayanlar45
—- Özel tüketim vergisi matrahı 114.000 TL’yi aşıp, 170.000 TL’yi aşmayanlar50
—- Diğerleri80

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Sirküler ( 2021 / 140 )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir