Sayın Müşterilerimiz,

Değerli Meslektaşlar,

Konu: e-Belgelere İlişkin İptal/İtiraz, İhbar ve İhtarların Gelir İdaresi Başkanlığına Bildirilmesi Uygulaması 1 Mayıs 2021 Tarihinden İtibaren Başlıyor.

Bilindiği üzere; 09 Şubat 2021 tarihli ve 31390 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (sıra No: 509)’n de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 526) ile e-belge düzenlemelerine ilişkin 509 sıra No.lu Tebliğde bazı değişiklikler yapılmıştı.

Bu kapsamda 509 sıra No.lu VUK Tebliği kapsamında düzenlenen e-Belgelere ilişkin olarak 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 18’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılan ihbar veya ihtarlar ile e-Belge iptal işlemlerinin ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak kılavuzda belirtilen usul, esas ve süreler içinde, elektronik ortamda Başkanlık bilgi işlem sistemine bildirilmesi zorunluluğunun 1 Mayıs 2021 tarihinden itibaren başlayacağı belirtilmişti.

6102 sayılı Kanunun 18/3 fıkrasında “(3) Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır.”

Diğer taraftan söz konusu Kılavuz henüz yayımlanmamış olup, yayımlandığında ayrıca bilgi verilecektir.

Saygılarımızla.

HAK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Sirküler ( 2021 / 82 )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir