Sayın Müşterilerimiz,

Değerli Meslektaşlar,

Konu: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Veri Sorumluları Siciline Bildirim Süreleri Uzatılmıştır.

16.03.2021 tarih ve 31425 sayılı Resmi Gazetede 11.03.2021 tarihli ve 2021/238 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı yayımlanmıştır.

Anılan Karar ile;

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine,
  • Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine,
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine,
  • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine,

kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

Bahse konu Kurul Kararı metnine aşağıda yer verilmiştir.

Saygılarımızla.

HAK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

16 MART 2021 SALIResmî GazeteSayı : 31425

KURUL KARARI

Kişisel Verileri Koruma Kurumundan:

KARAR

Karar Tarihi                 : 11/03/2021

Karar No                       : 2021/238

Toplantı Sıra Sayısı     : 2021/11

Konu Özeti                   : Veri Sorumluları Siciline kayıt tarihlerinin uzatılması

————————————————-

Toplantıya Katılan Üyeler

Başkan                          : Prof. Dr. Faruk BİLİR

Üyeler                           : Tamer AKSOY, Bayram ARSLAN, Hasan AYDIN, Şaban BABA,

                                         Dr. Ayşenur KURTOĞLU, Dr. Cengiz PAŞAOĞLU

————————————————-

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren salgın nedeniyle Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi hususunda zorluklar yaşandığı gerekçesiyle Sicile kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin birçok veri sorumlusu veya bunların bağlı olduğu üst kuruluşlar ile bazı kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından Kuruma intikal ettirilen taleplerin değerlendirilmesi neticesinde;

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine,
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine,
  • Kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine,

Kadar uzatılmasına,

  • Anılan kararın Kurum internet sayfasında duyurulması ve Resmi Gazetede yayımlanmasına

oybirliği ile karar verilmiştir.

Sirküler ( 2021 / 67 )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir