Sayın Müşterilerimiz,

Değerli Meslektaşlar,

Konu: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır.

19.02.2021 tarih ve 31400 sayılı Resmi Gazetede 3557 sayılı “Cumhurbaşkanı Kararı” yayımlanmıştır.

Anılan Karar ile; 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın bazı maddelerinde çeşitli ibare değişiklikleri ve bazı ilaveler yapılmıştır.

Bahse konu Karar metnine aşağıda yer verilmiştir.

Saygılarımızla.

HAK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

19 ŞUBAT 2020 CUMAResmî GazeteSayı : 31400

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3557

Ekli “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 1 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

18 Şubat 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 7 nci maddesinin;

a) (a) bendinin birinci paragrafının ilk cümlesinden sonra gelmek üzere “Bakanlık işlenmemiş kıymetli madenlerin farklı ödeme şekillerine göre ithalatı düzenlemeye yetkilidir.” cümlesi eklenmiş ve aynı paragrafta yer alan “2008/6” ibaresi “2017/4” şeklinde değiştirilmiştir.

b) (a) bendinin ikinci paragrafının başına “Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında standart dışı işlenmemiş kıymetli maden ithali serbesttir. Ancak,” ibaresi eklenmiş, aynı paragrafta yer alan “standart işlenmemiş kıymetli madenlerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Dahilde İşleme Rejimi Kararı haricinde gerçekleştirilen standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin” ibaresi eklenmiş ve aynı paragrafın sonuna “Bakanlık işlenmemiş kıymetli maden ithaline ilişkin istisnaları belirlemeye yetkilidir.” cümlesi eklenmiştir.

c)(ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“ç) Bakanlık ihtiyaç duyulması halinde standart işlenmemiş kıymetli madenlerin yolcu beraberinde yurda getirilmesine ilişkin düzenleme yapmaya yetkilidir.”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin
TarihiSayısı
11/8/198920249
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Kararların Yayımlandığı Resmî Gazetenin
TarihiSayısı
25/2/199020444
20/6/199120907
21/3/199321531
21/12/199422148
10/6/199723015
31/12/1998 (Mükerrer)23570
19/8/199923791
28/8/200124507
2/7/200325156
27/8/200425566
31/12/200425687
28/3/200626122
30/12/200626392
8/2/200826781
10/3/200927165
16/6/200927260
17/11/201128115
6/5/201228284
13/12/201228496
11/6/201529383
3/7/201730113
25/1/201830312
31/8/201830521
13/9/201830534
3/3/202031057
Sirküler ( 2021 / 51 )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir