Sayın Müşterilerimiz,

Değerli Meslektaşlar,

Konu: Serbest Bölgelerde Üretilen Ürünlerin FOB Bedelinin En Az %85’i Olarak Belirlenmiş Olan Yurt Dışına İhraç Oranının 2020 Yılı İçin %80 Olarak Uygulanması Hakkında Karar Yayımlanmıştır.

06.02.2021 tarih ve 31387 sayılı Resmi Gazetede 3516 sayılı “Cumhurbaşkanı Kararı” yayımlanmıştır. Anılan Karar ile; Serbest bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az %85’ini yurt dışına ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilmesine ilişkin olarak bahse konu % 85 oranı 2020 yılı için % 80 olarak belirlenmiştir.

Bahse konu Karar metnine aşağıda yer verilmiştir.

Saygılarımızla.

HAK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

06 ŞUBAT 2020 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 31387

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3516

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamında FOB bedelinin en az %85’i olarak belirlenmiş olan yurt dışına ihraç oranının, 2020 yılı için %80 olarak uygulanmasına; 3218 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

5 Şubat 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Sirküler ( 2021 / 43 )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir