Sayın Müşterilerimiz,

Değerli Meslektaşlar,

Konu: 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) Bentlerindeki Oranların Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar Yayımlanmıştır.

30.01.2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmi Gazete’de 3469 sayılı “Cumhurbaşkanı Kararı” yayımlanmıştır. Anılan Karar ile; Adı geçen Kanunun Özel İletişim Vergisi ile ilgili hükümlerin yer aldığı 39 maddesinde yer alan bazı oranlar yeniden belirlenmiştir. Buna Göre;

a) Her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar dâhil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri % 10 (Eski Oran %7,5),

b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri % 10 (Eski Oran %7,5),

c) Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti % 10 (Eski Oran %7,5),

d) (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına girmeyen diğer elektronik haberleşme hizmetleri % 10 (Eski Oran %7,5),

Bahse konu Cumhurbaşkanı Kararı metnine aşağıda yer verilmiştir.

Saygılarımızla.

HAK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

30 Ocak 2020 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 31380

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3469

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerindeki oranların yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr maddenin yedinci fıkrası gereğince karar verilmiştir.

29 Ocak 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

29/1/2021 TARİHLİ VE 3469 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen oranlar % 10 olarak uygulanır.

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakam yürütür.

Sirküler ( 2021 / 33 )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir