Sayın Müşterilerimiz,

Değerli Meslektaşlar,

Konu: Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 8 Seri No.lu Tebliğ Yayımlanmıştır.

29.12.2020 tarih 31349 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de 8 seri nolu Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır. Anılan Tebliğ ile; Uygulama Genel Tebliğinin II/C/1.2.1 ve II/C/1.3 bölümlerinin birinci paragraflarında yer alan (87.03 tarife pozisyonunda yer alan, motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dâhil bedeli 200.000 TL’nin altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon, vb. taşıtların) % 90 üstü ve altı engellilere uygulanan istisna tutarı 330.800 TL. na çıkartılmış, yine aynı tebliğin II/C/5.1 bölümü üçüncü paragrafında yer alan ithalat istisnası sınırı 303.200 TL. dan 330.800 TL. na çıkartılmıştır.

Bahse konu Tebliğ metnine aşağıda yer verilmiştir.

Saygılarımızla.

HAK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

29 Aralık 2020 SALIResmî GazeteSayı : 31349 (Mükerrer)

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL

TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

TEBLİĞ (SERİ NO: 8)

MADDE 1 – 18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin;

a) (II/C/1.2.1) ve (II/C/1.3) bölümlerinin birinci paragraflarında yer alan “303.200 TL’nin” ibareleri “330.800 TL’nin” şeklinde,

b) (II/C/5.1) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “303.200 TL’yi” ibaresi “330.800 TL’yi” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Sirküler ( 2021 / 15 )