SayıEkSirkülerTarih
2021/146Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Firmalara Yönelik Çeşitli Düzenlemelerin Yapıldığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Yayımlanmıştır.02.09.2021
2021/145Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere 2022 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerinin Belirlenmesine İlişkin Genel Tebliğ Yayımlanmıştır.01.09.2021
2021/144Bazı Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Başvuru ve Ödeme Süreleri Bir Ay Uzatılmıştır.27.08.2021
2021/143Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.23.08.2021
2021/142Sahte İşyeri Ve Sahte Sigortalılığın Usul Ve Esasları İle Uygulanacak Yaptırımlar Açıklanmıştır.18.08.2021
2021/141Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Kastamonu, Sinop ve Bartın’da Meydana Gelen Selden Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edilmiştir.16.08.2021
2021/140Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahları Yeniden Belirlenmiştir.13.08.2021
2021/139Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu Ekranı İnternet Vergi Dairesinde Uygulamaya Açılmıştır.12.08.2021
2021/138Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Yangından Etkilenen Bölgelerde Sigortalıların Ve İşverenlerin SGK’ya Olan Prim Borçları İle Belge Verme Süreleri Ertelenmiştir.11.08.2021
2021/137Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Yangından Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edilmiştir.06.08.2021
2021/882021 Yılı Birinci Geçici Vergi Dönemine Ait, Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatılmıştır.
2021/882021 Yılı Birinci Geçici Vergi Dönemine Ait, Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatılmıştır.
2021/882021 Yılı Birinci Geçici Vergi Dönemine Ait, Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatılmıştır.
2021/882021 Yılı Birinci Geçici Vergi Dönemine Ait, Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatılmıştır.
2021/882021 Yılı Birinci Geçici Vergi Dönemine Ait, Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatılmıştır.
2021/88
2021/88
2021/88
2021/88
2021/88
2021/88
2021/88
2021/88
2021/88
2021/88
2021/88
2021/88
2021/88
2021/88
2021/88
2021/88
2021/88
2021/88
2021/88
2021/88
2021/88
2021/88
2021/88
2021/88
2021/88
2021/88
2021/88
2021/88
2021/88
2021/88
2021/88
2021/88
2021/88
2021/88
2021/88
2021/88
2021/88
2021/88
2021/88
2021/88
2021/88
2021/88
2021/902021 Yılı Birinci Geçici Vergi Dönemine Ait, Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatılmıştır.03.05.2021
2021/89Ticaret Bakanlığınca Çek İbraz Yasağının Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.30.04.2021
2021/88İşçi Çıkartma Yasağı ve Nakdi Ücret Desteğinin 30.06.2021 Tarihine Kadar Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlanmıştır.30.04.2021
2021/87Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Yayımlanmıştır.30.04.2021
2021/86Konaklama Tesislerinde Sunulan Geceleme Hizmetlerindeki KDV Oranının 30.06.2021 Tarihine Kadar %1 Olarak Uygulanmasına İlişkin Karar Yayımlanmıştır.30.04.2021
2021/85Müşteri Kimliği Doğrulamasına İlişkin Açıklamaların Yapıldığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği Yayımlanmıştır.30.04.2021
2021/84Vergi Usul Kanunu ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlanmıştır.30.04.2021
2021/83Esnaf Muaflığına İlişkin Düzenlemelerin Yapıldığı Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmıştır.30.04.2021
2021/82e-Belgelere İlişkin İptal/İtiraz, İhbar ve İhtarların Gelir İdaresi Başkanlığına Bildirilmesi Uygulaması 1 Mayıs 2021 Tarihinden İtibaren Başlıyor.26.04.2021
2021/81Gelir İdaresi Başkanlığınca Covid-19 Salgını Kapsamında Vergi Dairelerine Başvuru ve Ödemelerle İlgili Hatırlama Metni Yayınlanmıştır.23.04.2021
2021/80Kısa Çalışma Ödeneği Süresinin Uzatılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır.23.04.2021
2021/79Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri İle “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme ve E-Defterlerin/E-Beratların Oluşturulma, İmzalanma ve Yüklenme Süreleri Uzatılmıştır.23.04.2021
2021/78Kurumlar Vergisi Oranı Değişikliğini de İçeren 7316 Sayılı Kanun Yayımlanmıştır.22.04.2021
2021/77KDV İade Alma Hakkınızı Kaybetmeden Müracaat Etmeyi Unutmayınız.16.04.2021
2021/76Merkez Bankasınca, Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik Yayımlanmıştır.16.04.2021
2021/75Mesleki Yeterlilik Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.09.04.2021
2021/74SGK Tarafından Yayımlanan Genelge İle İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapılmıştır.08.04.2021
2021/73Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ Yayımlanmıştır.06.04.2021
2021/722021 Yılı Birinci Geçici Vergi Dönem Sonu Değerlemelerinde Kullanılacak Döviz Kurları.06.04.2021
2021/71Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır.01.04.2021
2021/70Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67’nci Maddesi Kapsamında Bazı Kazanç ve İratlarda İndirimli Tevkaf Uygulama Süresi Uzatılmıştır.01.04.2021
2021/69Akaryakıt İstasyonlarında Kullanılan Eski Nesil Akaryakıt Pompa ÖKC’lerin, Yeni Nesil Akaryakıt Pompa ÖKC’ye Dönüşümünün Usul ve Esaslarını Belirleyen VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır.24.03.2021
2021/682021 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlanmıştır.19.03.2021
2021/67Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Veri Sorumluları Siciline Bildirim Süreleri Uzatılmıştır.16.03.2021
2021/66Son Günü 11.03.2021 Tarihi Olan SGK Yükümlülükleri 5 İş Günü Uzatılmıştır.16.03.2021
2021/65Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Yayımlanmıştır.10.03.2021
2021/64524 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile İlan Edilen Mücbir Sebep Halinden Etkilenen Mükelleflerden Faaliyetlerine Tekrar Başlayanlar Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır.10.03.2021
2021/63İşçi Çıkartma Yasağının 2 Ay Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlanmıştır.10.03.2021
2021/62Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununda Değişiklikler Yapan 7292 Sayılı Kanun Yayımlanmıştır.10.03.2021
2021/61T.C. Merkez Bankası Sistemik Risk Veri Takip Merkezine Yapılacak Bildirimler ile İlgili T.C. Merkez Bankası Talimatı ve Sıkça Sorulan Sorular Yayımlanmıştır.10.03.2021
2021/60İlave 6 Puanlık Teşvikten Yararlanma Süresi 31.12.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.25.02.2021
2021/58İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ Yayımlanmıştır.24.02.2021
2021/57İlk Ülke Bazlı Raporun Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) Aracılığıyla Gönderilmesine İlişkin Süre Uzatılmıştır.23.02.2021
2021/56Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır.22.02.2021
2021/55Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelikte Bazı Değişiklikler Yapan Yönetmelik Yayımlanmıştır.22.02.2021
2021/54Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 32/34 ve 32 / 48 No.lu Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğler Yayımlanmıştır.22.02.2021
2021/53Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır.22.02.2021
2021/52Rafineri ve Petrokimya Tesislerinde Üretilerek İmalatta Kullanılan ve İmalatta Kullanılmak Üzere Bu Tesislere Teslim Edilen Mallarda Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır.19.02.2021
2021/51Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır.19.02.2021
2021/50Kısa Çalışma Ödeneği Süresinin Uzatılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır.19.02.2021
2021/49Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Destek Programı Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.17.02.2021
2021/48Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.16.02.2021
2021/476306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlanmıştır.15.02.2021
2021/46Meslek Mensuplarının Covid-19 ve Diğer Bulaşıcı Hastalıklar Nedeniyle Karantinaya Alınması Veya Yatarak Tedavi Görmesi Durumlarında SGK Bildirimlerinin Ertelenmesine İlişkin Genelge Yayımlanmıştır.15.02.2021
2021/45 E-Belge Düzenlemelerine İlişkin 509 Sıra No.lu Tebliğde Değişiklik Yapan VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır.09.02.2021
2021/44 Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 2020 Yılı Dönem Sonu Değerlemelerinde Uygulanacak Kurların Tespit Edildiği VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır.09.02.2021
2021/43 Serbest Bölgelerde Üretilen Ürünlerin FOB Bedelinin En Az %85’i Olarak Belirlenmiş Olan Yurt Dışına İhraç Oranının 2020 Yılı İçin %80 Olarak Uygulanması Hakkında Karar Yayımlanmıştır.08.02.2021
2021/42 Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Hakkında Karar Yayımlanmıştır.08.02.2021
2021/41 Ocak-Şubat-Mart 2020 Dönemlerine İlişkin e-Defter ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının Yükleme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır.08.02.2021
2021/40 E-Defter Saklama Uygulamasına İlişkin İkincil Kopyaların Kontrol Edilebileceği Ekranın Kullanıma Açıldığına İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır.08.02.2021
2021/39 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.05.02.2021
2021/38 01.03.2021 Tarihinden Sonra Yapılacak Ödemelere Uygulanmak Üzere Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Hakediş Bedellerinden Yapılacak Stopaj Oranını % 5’e Çıkarılmasına İlişkin Karar Yayımlanmıştır.05.02.2021
2021/37 COVİD-19 Salgını Nedeniyle Zarar Gören Esnaf ve Sanatkarlara Türkiye Halk Bankası Tarafından Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Kararlar Kapsamında Kullandırılan Kredilerin Ertelenmesine İlişkin Karar Yayımlanmıştır.04.02.2021
2021/36 01.01.2021 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Ticari Kazancın Tespitinde Finansman Gider Kısıtlamasının Uygulanmasına İlişkin Karar Yayımlanmıştır.04.02.2021
2021/35 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu İle Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Kanununda Önemli Değişiklikle Yapan 7263 Sayılı Kanun Yayımlanmıştır.04.02.2021
2021/34 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapılar İle İlgili İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV Oranını %1 Olarak Belirleyen Karar Yayımlanmıştır.01.02.2021
2021/336802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) Bentlerindeki Oranların Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar Yayımlanmıştır.01.02.2021
2021/32 Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Belgeli Konaklama Tesislerinde Yapılacak Konaklamalar İçin Bedellerin Döviz Cinsinden Yapılabileceğine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.01.02.2021
2021/31Yurtdışına ve KKTC’ye Yapılacak Yolculuklarda Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları Belirlenmiştir. 01.02.2021
2021/30 E-Defter Dosyaları İle Berat Dosyalarının İkincil Dosyalarının GİB Sistemine Yüklenmesine ve Saklanmasına İlişkin Sık Sorulan Sorular Yayımlandı.01.02.2021
2021/29 524 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği Kapsamında Mücbir Sebep Durum Sorgusu İnteraktif Vergi Dairesinden Yapılabilmektedir.28.01.2021
2021/28Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çek Üst Sınırı 2.670 TL'ye Çıkarılmıştır.28.01.2021
2021/27Koronavirüs (COVID-19) Salgını İle İlgili Olarak İçişleri Bakanlığınca Alınan Tedbirler Kapsamında Geçici Süreliğine Faaliyetlerine Tamamen Ara Verilmesine/Durdurulmasına Karar Verilen İşyerlerinin Bulunduğu Sektörlerde Faaliyette Bulunan Mükelleflerin Mücbir Sebeplerden Yararlanmalarına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.25.01.2021
2021/26Form Ba-Bs Bildirimleri İle İlgili Olarak Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır.25.01.2021
2021/252021 Yılında Maliyet Hesaplarının 7/A ve 7/B Seçeneklerine Göre Tutulmasına İlişkin Hadler değişmiştir.18.01.2021
2021/242021 Yılında Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı Değişmiştir.18.01.2021
2021/23Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği Yayımlanmıştır.18.01.2021
2021/222021 Yılında Çevre Kanunu Uyarınca Kesilecek İdari Para Cezalarına İlişkin 2021/2 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır.13.01.2021
2021/21Türk Ticaret Kanununun Hamiline Yazılı Pay Senetlerine İlişkin Hükümlerinde Önemli Değişiklikleri de İçeren 7262 Sayılı Kanun07.01.2021
2021/20Kıdem Tazminatı Tavanı 7.638,96 TL. Olmuştur.07.01.2021
2021/192020 Yılı Son Geçici Vergi Dönem Sonu Değerlemelerinde Kullanılacak Döviz Kurları.07.01.2021
2021/18Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderin Tutarı Hakkında Tebliğ04.01.2021
2021/172872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.04.01.2021
2021/162021 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri Belirlendi.04.01.2021
2021/15Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 8 Seri No.lu Tebliğ Yayımlanmıştır.04.01.2021
2021/142021 Yılı Değerli Konut Vergisine Tabi Mesken Nitelikli Taşınmazların Değeri İle Bu Verginin Matrah ve Nispetleri Belirleyen Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğ Yayımlanmıştır.04.01.2021
2021/132021 Yılına Ait Emlak Vergi Değerleri İle Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi İndirimli Uygulanmakta Metrekare Birim Değerleri Tespitine İlişkin Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğ04.01.2021
2021/12Mobil(Cep) Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Alınan Maktu Tutar Artırıldı.04.01.2021
2021/11İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İadelerinde, İade Konusu Yapılamayacak Kısım 17.300 TL. Olarak Yeniden Belirlenmiştir.04.01.2021
2021/10Çevre Temizlik Vergisi Tutarları Artırıldı.04.01.2021
2021/9Motorlu Taşıtlara İlişkin Vergi Tutarları Artırıldı.04.01.2021
2021/82021 Yılı Veraset Ve İntikal Vergisi Tarifesi ve İstisna Tutarları Belirlendi.04.01.2021
2021/7Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Bazı Had ve Miktarlar 2021 Yılı İçin Yeniden Belirlenmiştir.04.01.2021
2021/62021 Yılı Maktu ve Nisbi Damga Vergisi Tutarları Hakkında Genel Tebliğ Yayımlanmıştır.04.01.2021
2021/52021 Yılında Uygulanacak Konsolosluk Harçları Hakkında Genel Tebliğ Yayımlandı.04.01.2021
2021/42021 Yılı Maktu Harç Tutarları ve Hadleri Hakkında Genel Tebliğ Yayımlanmıştır.04.01.2021
2021/3Gelir Vergisi Kanunu’nda 2021 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Bazı Had ve Tutarlar Belirlenmiştir.01.01.2021
2021/2Asgari Geçim İndirimi Tutarları Değişmiştir.01.01.2021
2021/12021 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret ve Sigorta Prim Hesabına Esas Kazancın Sınırları Belirlenmiştir.01.01.2021