2020/149   Çevre Ve Şehircilik Bakanlığınca GEKAP Sık Sorulan Sorular Yayımlanmıştır. 06.08.2020
2020/148   31.12.2020 Tarihine Kadar Uygulanmak Üzere Bazı Tevkifat Oranlarının Düşürülmesine İlişkin Karar Yayımlanmıştır. 31.07.2020
2020/147   31.12.2020 Tarihine Kadar Uygulanmak Üzere Bazı Mal ve Hizmetlerde KDV Oranının Düşürülmesine İlişkin Karar Yayımlanmıştır. 31.07.2020
2020/146   İşçi Çıkartma Yasağının Yeniden 1 Ay Uzatılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır. 31.07.2020
2020/145   Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Yeniden 1 Ay Uzatılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır. 31.07.2020
2020/144   İzaha Davet Müessesesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasları Belirleyen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 30.07.2020
2020/143   Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayımlanmıştır. 28.07.2020
2020/142   Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Yeniden Belirlenmiştir. 27.07.2020
2020/141   Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere TÜBİTAK Proje Harcamaları Değerlendirme Raporu Düzenleme Yetkisi Veren Yönetmelik Yayımlanmıştır. 24.07.2020
2020/140   Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır. 22.07.2020
2020/139   2020 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayımlanmıştır. 10.07.2020
2020/138   Kıdem Tazminatı Tavanı 7.117,17 TL. Olmuştur. 06.07.2020
2020/137   1 Temmuz Tarihi İtibariyle e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Uygulamalarına Dahil Olan Mükelleflerce 30 Haziran 2020 Tarihine “5.000 TL ve 30.000 TL. e-Arşiv Fatura Portalı”ndan Düzenlenmesi Gereken e-Arşiv Faturalar Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır. 03.07.2020
2020/136   2020 Yılı İkinci Geçici Vergi Dönem Sonu Değerlemelerinde Kullanılacak Döviz Kurları. 03.07.2020
2020/135   Mali Tatil 1 – 20 Temmuz 2020 Tarihleri Arasında Uygulanacaktır. 02.07.2020
2020/134   İşçi Çıkartma Yasağının 1 Ay Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlanmıştır. 30.06.2020
2020/133   Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin 1 Ay Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlanmıştır. 30.06.2020
2020/132   7247 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayımlanmıştır. 30.06.2020
2020/131   Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Veri Sorumluları Siciline Kaydolma Süreleri Uzatılmıştır 25.06.2020
2020/130   Yevmiye Defterinin Kapanış Onayının Haziran Ayının Sonuna Kadar Yaptırılması Gerektiğini Hatırlatırız. 22.06.2020
2020/129   TCMB Sistemik Risk Veri Takip Sistemine Haftalık Veri Formu Bildirimine Yönelik Sıkça Sorulan Sorular Yayımlanmıştır. 17.06.2020
2020/128   Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı %10 Olarak Yeniden Belirlenmiştir. 15.06.2020
2020/127   TCMB Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Bildirimlerinin Hafatlık Yapılmasına İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır. 08.06.2020
2020/126   193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesine Eklenen Bent ile Serbest (Döviz ) Fonları İçin % 15 Vergi Tevkifatı Uygulanmasına İlişkin Karar Yayımlanmıştır. 03.06.2020
2020/125   TCMB Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Bildirimlerine İlişkin Ertelenen 2020 Yılı Birinci Dönem Bildirimlerinin Öne Çekilmesine İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır. 03.06.2020
2020/124   Mücbir Sebep Hali Kapsamındaki 65 Yaş ve Üstünde Olan Bazı Mükellefler Tarafından Sokağa Çıkma Kısıtlamasının Kaldırılmasına Bağlı Olarak Yerine Getirilmesi Gereken Beyan ve Ödeme Yükümlülüğüne İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır. 02.06.2020
2020/123   Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatılmıştır. 29.05.2020
2020/122   Gelir ve Kurumlar Vergisinde Vergi İndirimine İlişkin Düzenlemelerin Yapıldığı 301 Sıra Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Değişikler Yapan Genel Tebliğ Yayımlanmıştır. 27.05.2020
2020/121 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Muhtelif Maddelerine İlişkin Açıklamaların Yapıldığı Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 27.05.2020
2020/120   193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Finansman Bonolarından ve Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarından Sağlanan Gelirlere İlişkin Stopaj Oranını Artıran Karar Yayımlanmıştır. 27.05.2020
2020/119   Kambiyo Muameleleri Vergisi Oranı % 1 ( Yüzde Bir) Olarak Yeniden Belirlenmiştir. 27.05.2020
2020/118   Uzayan Beyanname Verme Sürelerine Ve E-Uygulamalara İlişkin Bazı Hatırlatmalar 20.05.2020
2020/117   2019 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. 18.05.2020
2020/116   TCMB Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Bildirim Süresi 01 Haziran 2020 Tarihine, Denetim Süresi 01.Ağustos 2020 Tarihine Uzatılmıştır. 16.05.2020
2020/115   18 Mayıs 2020 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken 2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayınlanmıştır. 12.05.2020
2020/114   Elektronik Tebligat Sistemi Broşürü Yayınlandı. 12.05.2020
2020/113   31 Mayıs 2020 Tarihinden Sonra 2018 / Mart Ayı ve Öncesine İlişkin Teşviklerden Yararlanılamayacağına Dair Genel Yazı Yayınlanmıştır. 12.05.2020
2020/112   Covid-19’un İş Kazası Veya Meslek Hastalığı Olmadığına İlişkin Genelge Yayınlanmıştır. 12.05.2020
2020/111   KGK’ ya Yapılacak Bildirimlere İlişkin Sürelerin Yeniden Ertelenmesi Hakkında Ek Duyuru Yayımlanmıştır. 08.05.2020
2020/110   Mücbir Sebep Döneminde KDV İadesi Uygulamasına İlişkin Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişlik Yapan Tebliğ Yayımlanmıştır. 08.05.2020
2020/109   Elektronik Ortamda Düzenlenen Muhasebe Fişlerine İlişkin Kılavuz Yayımlandı. (E-Muhasebe Fişi Kullanımı Zorunlu Değildir.) 05.05.2020
2020/32   Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çek Üst Sınırı 2.225 TL. ye Çıkarılmıştır. 17.01.2020
2020/31   Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulaması İle İlgili Olarak Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayınlanmıştır. 15.01.2020
2020/30   Lastik, Akümülatör, Pil, Madeni Yağ, Bitkisel Yağ, Elektrikli ve Elektronik Eşya, İlaç, Plastik Ambalaj, Metal Ambalaj, Cam Ambalaj, Ahşap Ambalaj İçin Geri Kazanım Katılım Payı Uygulaması 1 Ocak 2020 Tarihi İtibariyle Başladı. 13.01.2020
2020/29   2020 Yılında Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı 13.01.2020
2020/28   Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Oy Hakkına ve Yönetim Kurulunda Temsil Edilmeye İlişkin İmtiyazların Kaldırılmasına İlişkin Esaslar Tebliği Yayımlanmıştır. 10.01.2020
2020/27   Belgelerin Elektronik Ortamda Oluşturulmasına İlişkin 509 Sıra Nolu Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 10.01.2020
2020/26   Nakit Sermaye Artırımları Üzerinden Hesaplanacak Faiz İndiriminde Esas Alınacak 2019 Yılı Oranı %12,02 Olarak Belirlendi. 09.01.2020
2020/25   2019 Yılı Sonu İçin Devreden Yatırım İndirimi ve Ar-Ge Harcaması ile İndirimli Kurumlar Vergisinde Katkı Tutarının Endekslemesinde Kullanılacak Oranlar 09.01.2020
2020/24   Vergiden İstisna Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları 09.01.2020
2020/23   Ocak/2020 Ayından İtibaren e-Bildirge Üzerinden Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Alınmayacağına Dair Duyuru 09.01.2020
2020/22   2019 Yılı Son Geçici Vergi Dönem Sonu Değerlemelerinde Kullanılacak Döviz Kurları. 08.01.2020
2020/21   2020 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri Belirlendi. 08.01.2020
2020/20   Kıdem Tazminatı Tavanı 08.01.2020
2020/19   Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 06.01.2020
2020/18   Kıymetli Maden ve Kıymetli Taş Alım Satım Faaliyetinde Bulunanların, Kıymetli Maden ve Kıymetli Taşlar İle Bunlardan Üretilen Eşya Satışlarında Fatura Düzenleme Sınırı 4.200,00 TL: Olarak Yeniden Belirlenmiştir. 06.01.2020
2020/17   Binek Otomobillere Ait Gider Kısıtlamalarına İlişkin Yeni Tutarlar. 06.01.2020
2020/16   Temerrüt Faiz Oranı 15,00 Olarak Tespit Edilmiştir. 03.01.2020
2020/15   Mobilya Teslimlerinde KDV Oranı % 8’e İndirilmiştir. 03.01.2020
2020/14   İhracat Bedellerinin %80’ inin Bir Bankaya Satılma Zorunluluğu Kaldırılmıştır. 03.01.2020
2020/13   2020 Yılına Ait Emlak Vergi Değerleri İle Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi İndirimli Uygulanmakta Metrekare Birim Değerleri Tespitine İlişkin Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğ Yayımlanmıştır. 02.01.2020
2020/12   Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 7 Seri No.lu Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. 02.01.2020
2020/11   Mobil(Cep) Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Alınan Maktu Tutar Artırıldı. 02.01.2020
2020/10   İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İadelerinde, İade Konusu Yapılamayacak Kısım 17.300 TL. Olarak Yeniden Belirlenmiştir. 02.01.2020
2020/09   Çevre Temizlik Vergisi Tutarları Artırıldı. 02.01.2020
2020/08   Motorlu Taşıtlara İlişkin Vergi Tutarları Artırıldı. 02.01.2020
2020/07   2020 Yılı Veraset Ve İntikal Vergisi Tarifesi ve İstisna Tutarları Belirlendi. 02.01.2020
2020/06   Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Bazı Had ve Miktarlar 2020 Yılı İçin Yeniden Belirlenmiştir. 02.01.2020
2020/05   2020 Yılı Maktu ve Nisbi Damga Vergisi Tutarları Hakkında Genel Tebliğ Yayımlandı. 02.01.2020
2020/04   2020 Yılında Uygulanacak Konsolosluk Harçları Hakkında Genel Tebliğ Yayımlandı. 02.01.2020
2020/03   2020 Yılı Maktu Harç Tutarları ve Hadleri Hakkında Genel Tebliğ Yayımlanmıştır. 02.01.2020
2020/02   Gelir Vergisi Kanunu’nda 2020 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Bazı Had ve Tutarlar Belirlenmiştir. 02.01.2020
2020/01   Asgari Geçim İndirimi Tutarları Değişmiştir. 02.01.2020
2018/23   Elektronik Ortamda Sunulan Hizmetlerin Vergilendirilmesine İlişkin KDV Tebliğ Yayımlandı. 31.01.2018
2018/22   Cazibe Merkezleri Programı Yeniden Düzenlendi. 26.01.2018
2018/21   31.12.2017 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Esas Alınacak Döviz Kurları Yayımlandı. 25.01.2018
2018/20   Döviz Geliri Olmayan Türkiye’de Yerleşik Kişilerce Döviz Kredisi Kullanılmasına İlişkin Karar Yayımlandı. 25.01.2018
2018/19   2018 Yılı Pratik Bilgiler Rehberi (Ocak-Haziran) Yayınlandı. 23.01.2018
2018/18   Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı. 22.01.2018
2018/17   Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi. 04.01.2018
2018/16   Bazı İçeceklerin ve Makaronların ÖTV kapsamına Alınmasına İlişkin ÖTV Tebliği Yayımlandı. 04.01.2018
2018/15   Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılacak Yatırımlara 2018 Yılında Sağlanacak İlave Teşvikler Hakkında Karar Yayımlandı. 03.01.2018
2018/14   İşbaşı Eğitim Programı Uygulanma Süresi Uzatılmıştır. 03.01.2018
2018/13   Melek Yatırımcı İndirimi Uygulama Süresi, Tütün Fonu Tutarları, Çiftçi Kredilerinde KKDF Oranı ile ÖTV Oran ve Tutarlarının Tespit Edilmesi Hakkında Karar Yayımlandı. 02.01.2018
2018/12   16 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. 02.01.2018
2018/11   FATİH Projesine İlişkin 16 Seri No.lu KDV Genel Tebliği Yayımlandı. 02.01.2018
2018/09   2018 Yılı Konsolosluk Harçları ile Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarda Döviz Cinsinden Alınan Harç Miktarları. 02.01.2018
2018/08   2018 Yılı Sigorta Primine Esas Kazanç (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ile Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Tutarları. 01.01.2018
2018/07   2018 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları. 01.01.2018
2018/06   2018 Yılı Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna Tutarları ve Matrah Dilimleri. 01.01.2018
2018/05   2018 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları Tablosu. 01.01.2018
2018/04   2018 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarları. 01.01.2018
2018/03   2018 Yılında Uygulanacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları ile Vergi Usul Kanununa Göre Uygulanacak Çeşitli Had ve Miktarlar. 01.01.2018
2018/02   2018 Yılı Damga Vergisi Tutarları Belirlendi. 01.01.2018
2018/01   Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar 2018 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi. 01.01.2018
2016/26   Ödemeli Yayıncılık Hizmetlerinde ÖİV Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. 26.02.2016
2016/25   Gelir İdaresi Başkanlığınca Önceden Hazırlanan Gelir Vergisi Beyannamelerinin Kontrolü ve Gönderilmesi ile İlgili Olarak Mükelleflere Şifre Verilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. 26.02.2016
2016/24   Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından İşyeri Tehlike Sınıfları İle İlgili Tebliğ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır. 23.02.2016
2016/23   Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Asgari Ücret Desteği İle Genelge ve Desteğe İlişkin Soru ve Cevaplar Yayımlanmıştır. 16.02.2016
2016/22   AB Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 23.02.2016
2016/21    Ödeme ve Tahsilatlarda Tevsik Zorunluluğu ile İlgili VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 12.02.2016
2016/20    Ödeme ve Tahsilatlarda Tevsik Zorunluluğu ile İlgili VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 11.02.2016
2016/19   6663 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. 10.02.2016
2016/18   Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinde E-Beyanname İle İlgili Bazı Duyurular yayımlanmıştır. 09.02.2016
2016/17   Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 2014 Yılı Dönem Sonu Değerlemelerinde Uygulanacak Kurların Tespit Edildiği VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 08.02.2016
2016/16   Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Asgari Ücret Desteği İle İlgili Duyuru Yayımlanmıştır. 08.02.2016
2016/15   Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından 4447 Sayılı Kanunun Geçici 15 inci Maddesinde Öngörülen Sigorta Primi Desteği İle İlgili Genelge Yayımlanmıştır. 08.02.2016
2016/14   Prime Esas Kazançlar ve Bazı İşlemlere Esas Tutarlara İlişkin Genelge Yayımlanmıştır. 02.02.2016
2016/13   2015 Yılı Son Geçici Vergi Dönem Sonu Değerlemelerinde Kullanılacak Döviz Kurları. 01.02.2016
2016/12   Gelir ve Kurumlar Vergisi İade Taleplerinde Bazı Bilgi ve Belgelerin Elektronik Ortamda Alınması Hakkında Gelir Vergisi Sirküleri Yayımlanmıştır. 30.01.2016
2016/11   Asgari Ücret Artışından Kaynaklı Sigorta Primlerinde Devlet Desteği İle İlgili Kanun Yayımlanmıştır. 28.01.2016
2016/11   Asgari Ücret Artışından Kaynaklı Sigorta Primlerinde Devlet Desteği İle İlgili Kanun Yayımlanmıştır. 28.01.2016
2016/10    Karşılıksız Çeklerde Ödeme Miktarı Artırılmıştır. 25.01.2016
2016/9   E-Arşiv Fatura Uygulaması İle İlgili GİB Duyurusu Yayımlandı. 25.01.2016
2016/8   Asgari Geçim İndirimi Tutarları Değişmiştir. 12.01.2016
2016/7   Artvin İli Murgul İlçesinde Meydana Gelen Doğal Afet Nedeniyle İlan Edilen Mücbir Sebep Hali Doğrultusunda Vergi Borçlarının Tecil ve Taksitlendirme ile İlgili Tebliğ Yayımlanmıştır. 08.01.2016
2016/6   2016 Yılı Temerrüt Faiz Oranı 11,50 Olarak Tespit Edilmiştir. 05.01.2016
2016/5   6655 Sayılı Kanun İle Vergi Kanunlarındaki Bazı Geçici Maddelerin Süreleri Uzatılmıştır. 05.01.2016
2016/4    2016 Yılı Konsolosluk Harçları Hakkında Genel Tebliğ Yayımlandı. 05.01.2016
2016/3   Kıdem Tazminatı Tavanı 4.092,53 TL. Olmuştur. 05.01.2016