Sayı Ek Sirküler Tarih
2019/132 3065 Sayılı KDV Kanununun Geçici 37’nci Maddesi ile 5520 Sayılı KV Kanununun Geçici 9’uncu Maddesinin Uygulanma Sürelerinin e Yer Alan Sürelere İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. 30.12.2019
2019/131 Tecil Faizi Oranı % 15 Olarak Yeniden Belirlenmiştir. 30.12.2019
2019/130 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 90 ıncı Maddesinde Yer Alan Sürelere İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. 30.12.2019
2019/129 Amme Alacaklarına Uygulanan Gecikme Zammı Oranı % 1,6 Olarak Yeniden Belirlenmiştir. 30.12.2019
2019/128 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Veri Sorumluları Siciline Kaydolma Süreleri Uzatılmıştır. 30.12.2019
2019/127 2020 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret ve Sigorta Prim Hesabına Esas Kazancın Sınırları Belirlenmiştir. 27.12.2019
2019/126 Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı %13,75 Olarak Yeniden Belirlenmiştir. 24.12.2019
2019/125 Sanayi Sicil Belgesini Haiz KDV Mükelleflerine Münhasıran İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerinde Uygulanan KDV İstisnasının Süresi 31.12.2022 Tarihine Kadar Uzatılmıştır. 24.12.2019
2019/124 2020 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır. 23.12.2019
2019/123 2019 Yılı Yeniden Değerleme Oranı % 22,58 Olarak Belirlenmiştir. 23.12.2019
2019/121 E-Arşiv Fatura Uygulamasına Dahil Olmayan Mükelleflerce Belli Tutarı Aşan Faturaların E-Arşiv Fatura Olarak Düzenlemesine İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır. 18.12.2019
2019/120 01.01.2020 Tarihinden İtibaren Bankalar Vasıtasıyla Yapılacak Vergi Tahsilatlarına İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır. 16.12.2019
2019/119 Ticari Defterlerin Tasdik İşlemleri 16.12.2019
2019/118 Ticaret Sicili Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Yayımlanmıştır. 12.12.2019
2019/117 7194 Sayılı Kanun ile 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda Yapılan Değişiklikler Hakkında Açıklamalar. 10.12.2019
2019/116 7194 Sayılı Kanun ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler Hakkında Açıklamalar. 10.12.2019
2019/115 7194 Sayılı Kanun ile Yeni İhdas Edilen Vergiler Hakkında Açıklamalar. 10.12.2019
2019/115 7194 Sayılı Kanun ile Yeni İhdas Edilen Vergiler Hakkında Açıklamalar. 10.12.2019
2019/114 Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. 09.12.2019
2019/113 Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti Uygulamasına Yönelik Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 03.12.2019
2019/112 01.01.2020 Tarihinden İtibaren Özel Bankaların Vergi Tahsil Etme Yetkileri Kaldırıldı. 29.11.2019
2019/111 Yabancı Merkezi Saklama Kuruluş Hesaplarının GVK Geçici 67’nci Maddesi Kapsamında Tevkifat ve Bildirim Durumu Hakkında Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 21.11.2019
2019/110 Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Sirküler Yayımlandı. 14.11.2019
2019/109 İhracat Yapanlara Hususi(Yeşil) Pasaport Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmıştır. 11.11.2019
2019/108 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişlik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. 08.11.2019
2019/107 Defter Beyan Sisteminde Beyannamelerin Hızlı ve Pratik Gönderilmesini Sağlayan “Mükellef Kartı” Uygulaması Oluşturulmuştur. 04.11.2019
2019/106 Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1) Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. 04.11.2019
2019/105 31 Ekim 2019 Günü Sonuna Kadar Oluşturulması ve İmzalanması Gereken e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi İle Aynı Sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenme Süresi Uzatılmıştır. 01.11.2019
2019/104 Tecil Faizi Oranı % 19 Olarak Yeniden Belirlenmiştir. 30.10.2019
2019/103 Belirtilen Şartların Sağlanması Koşuluyla Bazı Yoklama İşlemlerinin Kaldırılmasına İlişkin Uygulama İç Genelgesi Yayımlanmıştır. 30.10.2019
2019/102 Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligatlara İlişkin Olarak Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 21.10.2019
2019/101 İşyeri Adres Değişikliklerine İlişkin Bildirimlerde Değişiklikler Yapan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 21.10.2019
2019/100 Elektronik Ortamda Düzenlenecek Belgeler ile İlgili Olarak Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 21.10.2019
2019/99 Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır. 21.10.2019
2019/98 Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapılmıştır. 16.10.2019
2019/97 Kendisi Veya Yakını Vefat Eden Meslek Mensuplarının Beyanname/Bildirimlerini Verdiği Mükelleflerin Zor Durum Hükümlerinden Faydalandırılmasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayımlanmıştır. 16.10.2019
2019/96 2019 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayımlanmıştır. 16.10.2019
2019/95 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişlik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. 16.10.2019
2019/94 Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması Broşürü Yayımlanmıştır. 14.10.2019
2019/93 Ba-Bs Formu Bildirim Yükümlülüğüne Yönelik Ceza İşlemleri Hakkında Duyuru Yayımlanmıştır. 11.10.2019
2019/92 Reeskont ve Avans İşlemleri Faiz Oranı Yeniden Belirlenmiştir. 11.10.2019
2019/91 2019 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Dönem Sonu Değerlemelerinde Kullanılacak Döviz Kurları. 02.10.2019
2019/90 Bazı Avukatlık Hizmetlerinde KDV Oranı % 8 Olarak Yeniden Belirlenmiştir. 02.10.2019
2019/89 Amme Alacaklarına Uygulanan Gecikme Zammı Oranı %2 Olarak Yeniden Belirlenmiştir. 02.10.2019
2019/88 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Veri Sorumluları Siciline Kaydolma Süreleri Uzatılmıştır. 09.09.2019
2019/87 İhracat Bedellerinin 180 Gün İçerisinde Türkiye’ye Getirilerek Döviz Alım Belgesine Bağlanmasına İlişkin Sürenin 6 Ay Uzatılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. 02.09.2019
2019/86 2020 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerine İlişkin Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 02.09.2019
2019/85 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Açıklamalar 26.08.2019
2019/84 İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti İle Uğraşanların Yönetmeliğin Geçici 1. Maddesinde Belirtilen İntibak Süresi 31.12.2019 Olarak Yeniden Belirlenmiştir. 15.08.2019
2019/83 Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 6 Seri No.lu Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. 15.08.2019