2018/23 Elektronik Ortamda Sunulan Hizmetlerin Vergilendirilmesine İlişkin KDV Tebliğ Yayımlandı. 31.01.2018
2018/22 Cazibe Merkezleri Programı Yeniden Düzenlendi. 26.01.2018
2018/21 31.12.2017 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Esas Alınacak Döviz Kurları Yayımlandı. 25.01.2018
2018/20 Döviz Geliri Olmayan Türkiye’de Yerleşik Kişilerce Döviz Kredisi Kullanılmasına İlişkin Karar Yayımlandı. 25.01.2018
2018/19 2018 Yılı Pratik Bilgiler Rehberi (Ocak-Haziran) Yayınlandı. 23.01.2018
2018/18 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı. 22.01.2018
2018/17 Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi. 04.01.2018
2018/16 Bazı İçeceklerin ve Makaronların ÖTV kapsamına Alınmasına İlişkin ÖTV Tebliği Yayımlandı. 04.01.2018
2018/15 Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılacak Yatırımlara 2018 Yılında Sağlanacak İlave Teşvikler Hakkında Karar Yayımlandı. 03.01.2018
2018/14 İşbaşı Eğitim Programı Uygulanma Süresi Uzatılmıştır. 03.01.2018
2018/13 Melek Yatırımcı İndirimi Uygulama Süresi, Tütün Fonu Tutarları, Çiftçi Kredilerinde KKDF Oranı ile ÖTV Oran ve Tutarlarının Tespit Edilmesi Hakkında Karar Yayımlandı. 02.01.2018
2018/12 16 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. 02.01.2018
2018/11 FATİH Projesine İlişkin 16 Seri No.lu KDV Genel Tebliği Yayımlandı. 02.01.2018
2018/09 2018 Yılı Konsolosluk Harçları ile Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarda Döviz Cinsinden Alınan Harç Miktarları. 02.01.2018
2018/08 2018 Yılı Sigorta Primine Esas Kazanç (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ile Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Tutarları. 01.01.2018
2018/07 2018 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları. 01.01.2018
2018/06 2018 Yılı Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna Tutarları ve Matrah Dilimleri. 01.01.2018
2018/05 2018 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları Tablosu. 01.01.2018
2018/04 2018 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarları. 01.01.2018
2018/03 2018 Yılında Uygulanacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları ile Vergi Usul Kanununa Göre Uygulanacak Çeşitli Had ve Miktarlar. 01.01.2018
2018/02 2018 Yılı Damga Vergisi Tutarları Belirlendi. 01.01.2018
2018/01 Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar 2018 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi. 01.01.2018