2016/26 Ödemeli Yayıncılık Hizmetlerinde ÖİV Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. 26.02.2016
2016/25 Gelir İdaresi Başkanlığınca Önceden Hazırlanan Gelir Vergisi Beyannamelerinin Kontrolü ve Gönderilmesi ile İlgili Olarak Mükelleflere Şifre Verilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. 26.02.2016
2016/24 Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından İşyeri Tehlike Sınıfları İle İlgili Tebliğ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır. 23.02.2016
2016/23 Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Asgari Ücret Desteği İle Genelge ve Desteğe İlişkin Soru ve Cevaplar Yayımlanmıştır. 16.02.2016
2016/22 AB Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 23.02.2016
2016/21  Ödeme ve Tahsilatlarda Tevsik Zorunluluğu ile İlgili VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 12.02.2016
2016/20  Ödeme ve Tahsilatlarda Tevsik Zorunluluğu ile İlgili VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 11.02.2016
2016/19 6663 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. 10.02.2016
2016/18 Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinde E-Beyanname İle İlgili Bazı Duyurular yayımlanmıştır. 09.02.2016
2016/17 Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 2014 Yılı Dönem Sonu Değerlemelerinde Uygulanacak Kurların Tespit Edildiği VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 08.02.2016
2016/16 Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Asgari Ücret Desteği İle İlgili Duyuru Yayımlanmıştır. 08.02.2016
2016/15 Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından 4447 Sayılı Kanunun Geçici 15 inci Maddesinde Öngörülen Sigorta Primi Desteği İle İlgili Genelge Yayımlanmıştır. 08.02.2016
2016/14 Prime Esas Kazançlar ve Bazı İşlemlere Esas Tutarlara İlişkin Genelge Yayımlanmıştır. 02.02.2016
2016/13 2015 Yılı Son Geçici Vergi Dönem Sonu Değerlemelerinde Kullanılacak Döviz Kurları. 01.02.2016
2016/12 Gelir ve Kurumlar Vergisi İade Taleplerinde Bazı Bilgi ve Belgelerin Elektronik Ortamda Alınması Hakkında Gelir Vergisi Sirküleri Yayımlanmıştır. 30.01.2016
2016/11 Asgari Ücret Artışından Kaynaklı Sigorta Primlerinde Devlet Desteği İle İlgili Kanun Yayımlanmıştır. 28.01.2016
2016/11 Asgari Ücret Artışından Kaynaklı Sigorta Primlerinde Devlet Desteği İle İlgili Kanun Yayımlanmıştır. 28.01.2016
2016/10  Karşılıksız Çeklerde Ödeme Miktarı Artırılmıştır. 25.01.2016
2016/9 E-Arşiv Fatura Uygulaması İle İlgili GİB Duyurusu Yayımlandı. 25.01.2016
2016/8 Asgari Geçim İndirimi Tutarları Değişmiştir. 12.01.2016
2016/7 Artvin İli Murgul İlçesinde Meydana Gelen Doğal Afet Nedeniyle İlan Edilen Mücbir Sebep Hali Doğrultusunda Vergi Borçlarının Tecil ve Taksitlendirme ile İlgili Tebliğ Yayımlanmıştır. 08.01.2016
2016/6 2016 Yılı Temerrüt Faiz Oranı 11,50 Olarak Tespit Edilmiştir. 05.01.2016
2016/5 6655 Sayılı Kanun İle Vergi Kanunlarındaki Bazı Geçici Maddelerin Süreleri Uzatılmıştır. 05.01.2016
2016/4  2016 Yılı Konsolosluk Harçları Hakkında Genel Tebliğ Yayımlandı. 05.01.2016
2016/3 Kıdem Tazminatı Tavanı 4.092,53 TL. Olmuştur. 05.01.2016