KDV İadesi, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda, istisnaya tabi teslimleri bulunan mükelleflerin yüklendikleri KDV’lerin mükelleflere nakden veya mahsuben iadesi sürecidir.

Cemiyet Magazin magazin haberleri