Duyurular Tarih
KAMU İŞYERLERİ İLE TERS İŞYERİ KODU TANIMLANAN ÖZEL İŞYERLERİNİN BELGE VERME SÜRESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 19.01.2018
2018 – 03 – 2018 Yılı Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı VERGİ SİRKÜLERİ 19.01.2018
2018 – 01 – 2018 Yılında Uygulanacak Tarifeler, Hadler, Vergiler ve Ücretler 19.01.2018
Ticaret sicili harçlarının tahsili hakkında 16.01.2017
6769 Sayılı Kanun Sınai Mülkiyet Kanunu 16.01.2017
BKK 2016/9596 Cazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar 16.01.2017
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 476) 16.01.2017
Vergi Sirküleri 59 : 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Matrah Ve Vergi Artırımı’na İlişkin Açıklamalar. 10.10.2016
6736 Sayılı Vergi Affı ile ilgili 21 Eylül 2016 Çarşamba Günü Saat:19.00 ‘da ÇAĞSİAD İstanbul Şube Merkezinde, Öğretim Görevlisi Yeminli Mali Müşavir A. Hadi AKMUGAN tarafından bilgilendirme semineri verilecektir. 21.09.2016
3 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı. 17.03.2016
UBL-TR 1.2 Kılavuzları klasörü güncellenmiştir
E-Fatura Paketi güncellenmiştir
E-Arşiv paketi güncellenmiştir
11.03.2016
e-defter Uygulama Kılavuzu 1.4 yayımlanmıştır 07.03.2016
YILLIK GELİR (GMSİ + MSİ + ÜCRET + DKİ) BEYANNAMESİ;
KDV1 Beyanname Değişikliği;
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ;
02.03.2016
Gelir Vergisi Beyan Dönemi 1 Mart 2016’da Başladı. 01.03.2016
2015 Vergilendirme Dönemine İlişkin Beyanname Düzenleme Rehberleri Hazırlanmıştır. 01.03.2016
MUHGVK281 BEYANNAME EKLERİNİN BTRANS ÜZERİNDEN GÖNDERİLME ZAMANLARI 17.02.2016
e-Arşiv Fatura Uygulaması Kapsamında Fatura Düzenleyen Mükelleflerin Dikkatine! 12.02.2016
Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 9 Seri No.lu Tebliğ Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderilmiştir. 11.02.2016
e-fatura; 03.02.2016 15:30 – 17:00 arasında yaşanan sistemsel sorundan dolayı bazı zarfları Merkez’e ulaşmadığı görülmüştür 06.02.2016
Ba-Bs Bildirim Formlarının Doldurulmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Önemli Duyuru; 03.02.2016
Beyanname Değişikliği; 02.02.2016
e-Defter Görüntüleyici 29.01.2016
e-Defter kayıtlı kullanıcılar listesi yayınlanmıştır 27.01.2016
MUH, MUH30 ve MUHGVK281 Beyannamesi Değişikliği; 19.01.2016
Arızalı üretilen mali mühür kart okuyucuları ile ilgili yayımlanan duyuru güncellenmiştir. 16.01.2016
Mali mührü arızalananların dikkat etmesi gereken hususlar 14.01.2016
Kayıtlı kullanıcı olunmayan tarihe e-Fatura düzenlenmesi hakkında 09.01.2016
Bilgi Güncelleme bölümü e-Defter uygulamasına eklenmiştir. 08.01.2016
DEFTER BİLGİ GİRİŞLERİ HAKKINDA DUYURU; 08.01.2016
ÖTV1 Beyannamesi Değişikliği; 08.01.2016
İnternet satışı yapan mükellefler için e-Arşiv Uygulamasına Geçiş Rehberi yayımlanmıştır. 02.01.2016
e-Fatura ve e-Defter Başvurusu hakkında yayımlanan duyuru 30.12.2015
e-Arşiv Başvuru Kılavuzu, e-Arşiv Teknik Kılavuzu ve e-Arşiv Paketi güncellenmiştir 29.12.2015
Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşleri Yapan mükelleflerin e-Fatura ve e-Defter kullanma zorunluluğu 25.12.2015