Sirküler ( 2023 / 244 )

6728 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 26/01/2023 tarihli ve 32085 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Bilindiği üzere, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14. maddesinin 4. fıkrası kapsamında, Kurumların 31/3/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 31/12/2023 tarihine kadar Türk lirası mevduat ve