Sirküler ( 2021 / 45 )

Sayın Müşterilerimiz, Değerli Meslektaşlar, Konu: E-Belge Düzenlemelerine İlişkin 509 Sıra No.lu Tebliğde Değişiklik Yapan VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 09.02.2021 tarih ve 31390 sayılı Resmi Gazete’de 526 Sıra No.lu “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” yayımlanmıştır. Anılan Tebliğ ile; E-Belgelere ilişkin düzenlemelerin yapıldığı 509 sıra

Cemiyet Magazin magazin haberleri