Sirküler ( 2021 / 129 )

Sayın Müşterilerimiz, Değerli Meslektaşlar, Konu: 7326 Sayılı Kanunun Yeniden Değerlemeye İlişkin Hükümlerinin Uygulamasına İlişkin Açıklamaların Yapıldığı VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 16.07.2021 tarih ve 31543 sayılı Resmi Gazetede 530 sıra nolu “Vergi Usul Kanun Genel Tebliği” yayımlanmıştır. Anılan Tebliğ ile; 03.06.2021 tarihli ve 7326