Sirküler ( 2021 / 88 )

Sayın Müşterilerimiz, Değerli Meslektaşlar, Konu: İşçi Çıkartma Yasağı ve Nakdi Ücret Desteğinin 30.06.2021 Tarihine Kadar Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlanmıştır. 30.04.2021 tarih ve 31470 sayılı Resmi Gazetede 3930 sayılı “Cumhurbaşkanı Kararı” yayımlanmıştır. Bilindiği üzere; 7244 sayılı Kanun ile İş Kanunu’na eklenen Geçici 10 uncu