Sirküler ( 2021 / 67 )

Sayın Müşterilerimiz, Değerli Meslektaşlar, Konu: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Veri Sorumluları Siciline Bildirim Süreleri Uzatılmıştır. 16.03.2021 tarih ve 31425 sayılı Resmi Gazetede 11.03.2021 tarihli ve 2021/238 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı yayımlanmıştır. Anılan Karar ile; Yıllık çalışan sayısı 50’den