Sirküler ( 2023 / 265 )

Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hissesi Beş Puanlık Prim İndirimine İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi. Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hissesi Beş Puanlık Prim İndirimine ilişkin E-83604451-207.02-70622273(2023/19) sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi yayınlandı. Genelge ile, 5510 sayılı Kanun’a eklenen geçici 95