Sirküler ( 2022 / 189 )

Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarından elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlara uygulanan  Kurumlar Vergisi istisnasının uygulama süresi uzatımına ilişkin 5872 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 27/07/2022 tarihli ve 31905 sayılı Resmi Gazete’de Yayınlandı. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici