Sirküler ( 2021 / 25 )

Sayın Müşterilerimiz, Değerli Meslektaşlar, Konu: 2021 Yılında Maliyet Hesaplarının 7/A ve 7/B Seçeneklerine Göre Tutulmasına İlişkin Hadler değişmiştir. Bilindiği üzere; 26.12.1992 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 1 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde maliyet hesaplarının uygulamada esneklik sağlamak üzere iki seçenek

Cemiyet Magazin magazin haberleri