Elektrik motorlu araçların Özel Tüketim Vergisi matrah ve oranları yeniden belirlenmesine ilişkin 6885 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayınlandı.

Karar ile, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan -Diğerleri;- Sadece elektrik motorlu olanlar” satırı altındaki malların, özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları 03/03/2023 tarihi itibariyle uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

G.T.İ.P. NOMal ismiVergi Oram (%)
87.03— Sadece elektrik motorlu olanlar 
 — Motor gücü 160 kW’ı geçmeyenler 
 -— Özel tüketim vergisi matrahı 1.250.000 TL’yi aşmayanlar10
 -— Diğerleri40
 — Motor gücü 160 kW’ı geçenler                                                               . 
 -— Özel tüketim vergisi matrahı 1.350.000 TL’yi aşmayanlar50
 -— Diğerleri60
Sirküler ( 2023 / 258 )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir