Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ 02/01/2023 tarihli ve 32061 sayılı Resmi Gazete’de Yayınlandı.

Tebliğ ile, 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1530 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç Ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı 01/01/2023 tarihi itibariyle yıllık yüzde 11,75, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 800,00 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

Sirküler ( 2023 / 238 )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir