22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 522’nci maddesi gereğince;

-İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin; 01/01/2023- 31/12/2023 tarihleri arasında brüt (333,60) üç yüz otuz üç lira altmış kuruş (Net günlük 283,56 TL) olarak tespitine,

-Asgari ücret desteğinin 2023 yılı Ocak ilâ Haziran döneminde 250 TL olarak sürdürülmesi için, desteğin kapsamı ile usul ve esaslarının yeniden belirlenmesinin önerilmesine karar verilmiştir.

Sirküler ( 2022 / 232 )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir