6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A maddesi uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumuna olan yükümlülüklerini süresinde yerine getirmiş ancak son bir yıl içinde borçlarını ödeyememiş olan uyumlu prim borçlularının borçlarını taksitlendirerek ödeyebilmelerine ilişkin işlemlerin düzenlendiği Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A Maddesine Göre Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23/08/2022 Tarihli ve 31932 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlandı.

1. Yönetmeliğin 4. Maddesinde yapılan düzenleme ile, Uyumlu prim borçlarının belirlenme şartlarının sağlanması açısından istisna kapsamında, kapanma, terk veya tasfiye olmadığı hâlde, işyerinde  sigortalı çalıştırılmamış olma süresi en az iki yıl olarak uygulanmaktaydı, bu süre 23/08/2022 tarihinden itibaren  en fazla iki yıl olarak uygulanacaktır.  

2. Yönetmeliğin 10. Maddesinde yapılan düzenleme ile, Tecil ve taksitlendirme yetkisi ile kapsama girecek işyerlerinin ve borç tutarlarına göre verilen tecil taksitlendirme yetkilendirmesine ilişkin uygulamaya 23/08/2022 itibari ile son verilerek, borç limitlerine bakılmaksızın borçlunun,  tahsilatla görevli o ünitece takip edilen tüm işyerlerinden kaynaklanan borçları, borç türü bazında ayrı ayrı değerlendirilecektir.

Sirküler ( 2022 / 198 )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir