Bsmv oranlarında değişiklik yapılmasına ilişkin 5729 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 11/06/2022 tarihli ve 31863 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Karar İle, 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasına (ğ) bendi eklenmiştir.

Eklenen (ğ) bendine göre, 11/06/2022 tarihi itibari ile  kullandırılacak Tüketici kredilerinde lehe alınan paralar üzerinden banka ve sigorta muameleleri vergisi oranı %10 olarak uygulanacaktır.

Kaynaklar

 5729 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

Sirküler ( 2022 / 165 )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir