21/4/2022 tarihli ve 31816 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 41 Seri No.lu Tebliğle getirilen düzenlemelere istinaden Katma Değer Vergisi Beyannamesinde 01.06.2022 tarihi itibariyle (Mayıs/2022 vergilendirme dönemi için) düzenlemeler yapılmıştır.

Kaynaklar

 41 No.Lu Kdv Genel Uygulama Tebliği Kapsamında Kdv1, Kdv2, Kdv2b Ve Kdv9015 Beyannamesinde Yapılan Düzenlemeler

Sirküler ( 2022 / 162 )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir