Bazı mallara uygulanan asgari maktu ve maktu Özel Tüketim Vergi tutarları yeniden belirlenmesine ilişkin 5614 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 27/05/2022 tarihli ve 31848 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Karar ile, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan ve aşağıdaki tablolarda isimleri belirtilen malların asgari maktu vergi tutarları ile maktu vergi tutarları karşılarında gösterildiği şekilde 27/05/2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yeniden belirlenmiştir.

(A) CETVELİ

G.T.İ.P. NOMal İsmiVergi Oranı (%)Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)
20.09Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Sebze suları ve Türk Gıda Kodeksine göre % 100 meyve suyu sayılanlar hariç)10 
22.02Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırılmış) ve alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve sebze suları hariç) (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Doğal mineralli doğal maden suyu ile üretilmiş, tatlandırılmış, aromalandırılmış meyveli gazlı içecekler; şalgam suyu; Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütleri sayılanlar ile 2202.10.00.00.11,2202.10.00.00.12,2202.10.00.00.13, 2202.91.00.00.00 hariç)10 
2202.10.00.00.11Sade gazozlar10
2202.10.00.00.12Meyvalı gazozlar10
2202.10.00.00.13Kolalı gazozlar35
2202.91.00.00.00Alkolsüz biralar10 
2203.00Malttan üretilen biralar634,4096
22.04Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç) (2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç)021,6821
2204.10Köpüklü şaraplar0146,4895
22.05Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00,2205.10.90.00.12 hariç)0221,0891
2205.10.10.00.00Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar0175,5698
2205.10.90.00.12Alkol derecesi hacim itibariyle % 22 ve fazla olanlar0602,4843
2206.00Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı, sake gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları029,5849
2207.20Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler [Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç]0602,4843
22.08Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler [(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)]0602,4843
2208.20Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler0602,4843
2208.50Cin ve Geneva0602,4843
2208.60Votka (2208.60.91.00.00,2208.60.99.00.00 hariç)0602,4843
2208.60.91.00.00Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar)0602,4843 
2208.60.99.00.00Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar)0602,4843 
2208.70Likörler0602,4843 
2208.90Diğerleri (2208.90.48.00.11,2208.90.71.00.11 hariç)0602,4843 
2208.90.48.00.11Rakı(Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)0602,4843 
2208.90.71.00.11Rakı(Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)0602,4843 
      

(B) CETVELİ

G.T.Î.P. NOMal İsmiVergi Oranı (%)Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)Maktu Vergi Tutarı (TL)
2402.10.00.00.11Tütün içeren purolar450,71100,9506
2402.10.00.00.12Uçları açık purolar450,71100,9506
2402.10.00.00.19Sigarillolar450,71100,9506
2402.20Tütün içeren sigaralar630,79160,7865
2402.90.00.00.00Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)– Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar45630,71100,79160,95060,7865
24.03Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; “homojenize” veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları(2403.11.00.00.00,2403.19.10.00.19,2403.19.90.00.19, 2403.91.00.00.00,2403.99.10.00.00,2403.99.90.00.00 hariç)630,79160,7865
2403.11.00.00.00Bu faslın 1 nolu alt pozisyon notunda belirtilen nargile tütünleri630,15950,9207
2403.19.10.00.19Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar)550,10130,9207
2403.19.90.00.19Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçen ambalajlarda olanlar)550,10130,9207
2403.99.10.00.00Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün630,79160,7865
4813.10.00.80.00Diğerleri (Makaron)00,1093

(2) Aynı Kanunun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü, mezkûr Kanunun eki (III) sayılı listenin; (A) cetvelinde yer alan malların (2206.00 G.T.Î.P. numaralı mallar hariç) asgari maktu vergi tutarları ile (B) cetvelinde yer alan malların asgari maktu ve maktu vergi tutarları hakkında 2022 yılı Temmuz-Aralık dönemi için uygulanmaz.

Kaynaklar

 5614 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

Sirküler ( 2022 / 158 )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir