Sayın Müşterilerimiz,

Değerli Meslektaşlar,

Konu: Gayrimenkul Kiralamalarında Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına Göre Yapılması Gereken İndirimli Tevkifat Uygulaması 31 Mayıs 2021’de Sona Eriyor.

Bilindiği üzere; 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Temmuz 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 31.12.2020 tarihine kadar gayrimenkullerin kiralanması karşılığında nakden ve hesaben yapılacak kira ödemelerinden Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 inci maddesi uyarınca yapılması gereken vergi tevkifat oranı %20’den %10’a düşürülmüş; 23 Aralık 2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3319 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile de 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

Cumhurbaşkanınca yeni bir belirleme yapılmadığı takdirde 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren gayrimenkullerin kiralanması karşılığında nakden ve hesaben yapılacak kira ödemelerinden Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 inci maddesi uyarınca yapılması gereken vergi tevkifat oranı yeniden %20 olacaktır.

31.07.2020 tarihinden geçerli olmak üzere 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) değiştirilen vergi kesinti oranları ile 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere 31.05.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ve 01.06.2021 tarihinden sonra geçerli olan vergi kesinti oranları aşağıda karşılaştırmalı tablo halinde verilmiştir.

İlgili MaddeAçıklama30.07.2020 Tarihine Kadar Geçerli Tevkifat Oranı (2009/14592 sayılı BKK)31.07.2020 Tarihinden 31/12/2020 Tarihine Kadar Geçerli Tevkifat Oranı (2813 sayılı CK)01.01./2021 Tarihinden 31.05.2021 Tarihine Kadar Geçerli Tevkifat Oranı (3319 sayılı CK)01.06.2021 Tarihinden İtibaren Geçerli Tevkifat Oranı (2009/14592 sayılı BKK)
GVK 94/5-a70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden%20%10%10%20
GVK94/5-bVakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden%20%10%10%20
GVK 94/5-dYabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden%20%10%10%20

Saygılarımızla.

HAK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Sirküler ( 2021 / 92 )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir