Sayın Müşterilerimiz,

Değerli Meslektaşlar,

Konu: Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesi Kapsamında Bazı Kazanç ve İratlara Yönelik İndirimli Tevkaf Uygulama Süresi Uzatılmıştır.

01.06.2021 tarih ve 31498 1.Mükerrer sayılı Resmi Gazetede 4027 nolu “Cumhurbaşkanı Kararı” yayımlanmıştır.

Anılan Karar ile; Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 maddesi kapsamında belirlenen bazı kazanç ve iratlara uygulanacak indirimli tevkifat oranlarının süresi 31.07.2021 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştır.

Bahse konu Cumhurbaşkanı Kararı metnine aşağıda yer verilmiştir.

Saygılarımızla.

HAK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

01 Haziran 2021 SALIResmî GazeteSayı : 31498(1.Mükerrer)

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 4027

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 193 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

1 Haziran 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

1/6/2021 TARİHLİ VE 4027 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın geçici 2 nci maddesindeki “31/5/2021” ibareleri “31/7/2021” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Kararın geçici 3 üncü maddesindeki 31/5/2021” ibareleri “31/7/2021” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Kararın;

a) 1 inci maddesi, 1/6/2021 tarihinden itibaren açılan veya vadesi yenilenen hesaplara uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

b) 2 nci maddesi, 1/6/2021 tarihinden itibaren iktisap edilen bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar ile bu Kararın yayımı tarihinden itibaren iktisap edilen yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Sirküler ( 2021 / 102 )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir