Sayın Müşterilerimiz,

Değerli Meslektaşlar,

Konu: Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Yayımlanmıştır.

30.04.2021 tarih ve 31470 sayılı Resmi Gazetede 3929 nolu “Cumhurbaşkanı Kararı” yayımlanmıştır.

Anılan Karar ile; 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Karar ile belirlenen 3 aylık süre 4 ay olarak değiştirilmiş bulunmaktadır.

Bahse konu Cumhurbaşkanı Kararı metnine aşağıda yer verilmiştir.

Saygılarımızla.

HAK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

30 NİSAN 2021 CUMAResmî GazeteSayı : 31470

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3929

Ekli “Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronaviriüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

29 Nisan 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

ESNAF VE SANATKARLAR İLE GERÇEK KİŞİ TACİRLERE KORONA VİRÜS SALGINI NEDENİYLE VERİLECEK DESTEKLER HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 22/12/2020 tarihli ve 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Kararın 3 üncü maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarında yer alan “3 ay” ibareleri “4 ay” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer,

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Sirküler ( 2021 / 87 )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir