Sayın Müşterilerimiz,

Değerli Meslektaşlar,

Konu: Kısa Çalışma Ödeneği Süresinin Uzatılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır.

23.04.2021 tarih ve 31463 sayılı Resmi Gazetede kısa çalışma ödeneği süresinin uzatılmasına ilişkin 3910 sayılı “Cumhurbaşkanı Kararı” yayımlanmıştır.

Anılan Karar ile; 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23 üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31.01.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanunun ek 2 nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın 29.06.2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde ve 18.02.2021 tarihli ve 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan süreden sonra başlamak üzere 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bahse konu Karar metnine aşağıda yer verilmiştir.

Saygılarımızla.

HAK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

23 NİSAN 2021 CUMAResmî GazeteSayı : 31463

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3910

Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

22 Nisan 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

22/4/2021 TARİHLİ VE 3910 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

Kısa çalışma ödeneği süre uzatımı

MADDE 1- (1) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23 üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31/1/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanunun ek 2 nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın 29/6/2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde ve 18/2/2021 tarihli ve 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan süreden sonra başlamak üzere 30/6/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2- (1) Bu Karar 1/4/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3– (1) Bu Karar hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Sirküler ( 2021 / 80 )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir