Sayın Müşterilerimiz,

Değerli Meslektaşlar,

Konu: Mesleki Yeterlilik Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.

09.04.2021 tarih ve 31449 sayılı Resmi Gazetede “Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ” yayımlanmıştır.

Anılan Tebliğe ile; 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu ile İlgili Düzenlemeler Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesi uyarınca, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, çalışanlar için Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekleri belirlenmiş bulunmaktadır.

Buna göre, Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve tebliğ ekindeki listede belirtilen mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler 09.04.2021 tarihinden itibaren on iki ay sonra çalıştırılamayacaklardır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu denetimleri İş Müfettişlerince yapılacak olup, belirlenen hükümlere aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürü tarafından her bir çalışan için beş yüz Türk lirası idari para cezası verilecek, verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenecektir.

Bahse konu Tebliğ metnine ve ekine aşağıda yer verilmiştir.

Saygılarımızla.

HAK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

9 Nisan 2021 CUMAResmî GazeteSayı : 31449

MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU MESLEKÎ YETERLİLİK BELGESİ

ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ

(SIRA NO: 2021/1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, çalışanlar için Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekleri belirlemek ve yayımını sağlamaktır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu ile İlgili Düzenlemeler Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Belge zorunluluğu

MADDE 3 – (1) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve ekteki listede belirtilen mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on iki ay sonra çalıştırılamazlar.

(2) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için birinci fıkradaki belge şartı aranmaz.

Yaptırımlar

MADDE 4 – (1) 3 üncü maddeye ilişkin denetimler iş müfettişlerince yapılır. Bu Tebliğ hükümlerine aykırı davranan işveren veya işveren vekilleri hakkında 5544 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.

EK – MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslekler Listesi

SIRA NOULUSAL YETERLİLİK KODUULUSAL YETERLİLİK ADIULUSAL YETERLİLİK SEVİYESİ
118UY0352-4Bitkisel Yağ Üretim OperatörüSeviye 4
212UY0109-3Çimento Üretim ElemanıSeviye 3
312UY0109-2Çimento Üretim ElemanıSeviye 2
412UY0109-4Çimento Üretim ElemanıSeviye 4
518UY0342-3Doğalgaz Sayaç Sökme Takma ElemanıSeviye 3
617UY0274-4Elektrik Dağıtım Şebekesi Hat Bakım GörevlisiSeviye 4
717UY0275-3Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım GörevlisiSeviye 3
817UY0276-4Elektrik Dağıtım Şebekesi Kayıp-Kaçak ve Ölçü Kontrol GörevlisiSeviye 4
917UY0279-4Elektrik Sayacı Sökme/Takma ElemanıSeviye 4
1017UY0288-5Elektrik TesisatçısıSeviye 5
1115UY0241-4Elektrik TesisatçısıSeviye 4
1215UY0241-3Elektrik TesisatçısıSeviye 3
1316UY0264-4Elektronik ve Elektrikli Ürünler ServisçisiSeviye 4
1418UY0355-3Cam Kesim ElemanıSeviye 3
1518UY0356-4Endüstriyel Cam Isıl İşlem ElemanıSeviye 4
1618UY0357-4Endüstriyel İşleme ElemanıSeviye 4
1718UY0358-4Endüstriyel Cam Kesim ElemanıSeviye 4
1818UY0359-4Endüstriyel Yalıtım Camı Üretim ElemanıSeviye 3
1913UY0145-3Endüstriyel TaşımacıSeviye 3
2017UY0287-4Görüntü ve Ses Sistemleri ElemanıSeviye 4
2111UY0036-2İplik Bitim İşleri Operatörü (Seviye 3)Seviye 3
2211UY0037-2İplik Eğirme Operatörü (Seviye 3)Seviye 3
2313UY0149-4İzabeciSeviye 4
2415UY0238-4Kent İçi Raylı Sistemler Katener Bakım ElemanıSeviye 4
2516UY026-3Kırma Eleme Tesis OperatörüSeviye 3
2618UY0363-4Mekanizasyon İşçisi (Maden)Seviye 4
2718UY0364-4Mekanize Kazı OperatörüSeviye 4
2816UY0266-3Mermer Doğaltaş OcakçısıSeviye 3
2916UY0267-4Mermer Doğaltaş Özel İmalat ElemanıSeviye 4
3018UY0365-4Pres İşçisi (Maden)Seviye 4
3115UY0224-4PresçiSeviye 4
3215UY0224-3PresçiSeviye 3
3317UY0314-3Sağlık Kuruluşları Kaynaklı Tehlikeli Atık ToplayıcısıSeviye 3
3417UY0313-3Sağlık Kuruluşları Kaynaklı Tıbbi Atık ToplayıcısıSeviye 3
3517UY0340-4Sebze Meyve Konservesi Üretim OperatörüSeviye 4
3617UY0341-4Sos Üretim OperatörüSeviye 4
3718UY0351-4Tel Makineleri OperatörüSeviye 4
3815UY0221-3Terminal Çekici OperatörüSeviye 3
3918UY0379-3Yeraltı Hazırlık İşçisiSeviye 3
4018UY0379-4Yeraltı Hazırlık İşçisiSeviye 4
Sirküler ( 2021 / 75 )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir