Sayın Müşterilerimiz,

Değerli Meslektaşlar,

Konu: Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67’nci Maddesi Kapsamında Bazı Kazanç ve İratlarda İndirimli Tevkaf Uygulama Süresi Uzatılmıştır.

01.04.2021 tarih ve 31441 sayılı Resmi Gazetede 3755 nolu “Cumhurbaşkanı Kararı” yayımlanmıştır.

Anılan Karar ile; 23.12.2020 tarih ve 31343 sayılı Resmi Gazetede yaymlanan 3321 nolu Cumhurbaşkanı Kararı ile 31.03.2021 tarihine kadar uygulanan indirimli tevkifat oranlarının süresi 31.05.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bahse konu Cumhurbaşkanı Kararı metnine aşağıda yer verilmiştir.

Saygılarımızla.

HAK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

01 NİSAN 2021 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : 31441

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3755

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 net maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 193 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

31 Mart 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

31/3/2021 TARİHLİ VE 3755 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1– 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın geçici 2 nci maddesinde yer alan “31/3/2021” ibareleri “31/5/2021” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Kararın geçici 3 üncü maddesinde yer alan “31/3/2021″ ibareleri “31/5/2021” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Kararın;

a) 1 inci maddesi, 1/4/2021 tarihinden itibaren açılan veya vadesi yenilenen hesaplara uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

b) 2 nci maddesi, 1/4/2021 tarihinden itibaren iktisap edilen bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar ile 1/4/2021 tarihinden itibaren iktisap edilen yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Sirküler ( 2021 / 70 )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir