Sayın Müşterilerimiz,

Değerli Meslektaşlar,

Konu: 2021 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sayfasında 56 nolu “5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri” yayımlamıştır. 19.30.2021 tarihli ve KVK-56/ 2021-1 / Yatırım İndirimi – 42 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; 2021 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 10,09 (yüzde on virgül sıfırdokuz) olarak tespit edilmiştir.

Bahse konu Sirküler metnine aşağıda yer verilmiştir.

Saygılarımızla.

HAK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /56

Konusu                                       : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

Tarihi                                          : 18/03/2021

Sayısı                                          : KVK-56 / 2021-1 / Yatırım İndirimi – 42

İlgili olduğu maddeler             : Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298

                                                       Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 32/A

                                                       Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69

İlgili olduğu kazanç türleri     : Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2021 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 10,09 (yüzde on virgül sıfır dokuz) olarak tespit edilmiştir.

Duyurulur.

Bekir BAYRAKDAR

Gelir İdaresi Başkanı

Sirküler ( 2021 / 68 )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir