Sayın Müşterilerimiz,

Değerli Meslektaşlar,

Konu: İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ Yayımlanmıştır.

24.02.2021 tarih ve 31405 sayılı Resmi Gazetede İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Anılan Tebliğ ile; 26.12.2012 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin Ek-1 İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde yer alan “45.20.08” satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı listede yer alan “20.20.12”, “56.10.06” ve “56.10.07” satırları yürürlükten kaldırılmış; “20.20.14” satırından sonra gelmek üzere “20.20.15”  ve “20.20.16” satırları, “56.10.21” satırından sonra gelmek üzere “56.10.22”  ve “56.10.23” satırları eklenmiştir

Bahse konu Tebliğ metnine aşağıda yer verilmiştir.

Saygılarımızla.

HAK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

24 Şubat 2021 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : 31405

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI

TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin Ek-1 İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde yer alan “45.20.08” satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı listede yer alan “20.20.12”, “56.10.06” ve “56.10.07” satırları yürürlükten kaldırılmış; “20.20.14” satırından sonra gelmek üzere “20.20.15”  ve “20.20.16” satırları, “56.10.21” satırından sonra gelmek üzere “56.10.22”  ve “56.10.23” satırları eklenmiştir.

45.20.08Motorlu kara taşıtlarına yakıt sistemi (benzin, dizel, LPG, CNG, LNG vb.) montajı ve bakımı hizmetleriTehlikeli

                                                                                                                                                          “

20.20.15Dezenfektan imalatı (tarımsal ve diğer kullanımlar için) (hijyenik maddeler, bakteriostatlar ve sterilize ediciler dahil) (doğal dezenfektanlar hariç)Çok Tehlikeli
20.20.16Doğal dezenfektan imalatıTehlikeli

                                                                                                                                                          “

56.10.22Lahmacun ve pidecilik (içli pide, (kıymalı, peynirli vb.)) faaliyeti (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil; imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)Az Tehlikeli
56.10.23Döner, ciğer, kokoreç köfte ve kebapçıların faaliyeti (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil; imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)Az Tehlikeli

                                                                                                                                                          “

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
26/12/201228509
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
1-29/3/201328602
2-4/2/201428903
3-18/4/201428976
4-19/2/201529272
5-20/2/201629630
6-27/2/2017                   29992 (Mükerrer)
7-31/1/201830318
8-12/3/201930712
9-8/3/202031062
Sirküler ( 2021 / 58 )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir