Sayın Müşterilerimiz,

Değerli Meslektaşlar,

Konu: 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlanmıştır.

13.02.2021 tarih ve 31394 sayılı Resmi Gazetede 3542 sayılı “Cumhurbaşkanı Kararı” yayımlanmıştır. Anılan Karar ile; 08.10.2012 tarihli ve 2012/3803 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararın bazı maddelerinde tutar değişiklikleri yapılmıştır.

Bahse konu Karar metnine aşağıda yer verilmiştir.

Saygılarımızla.

HAK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

13 ŞUBAT 2020 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 31394

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3542

Ekli “6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ın yürürlüğe konulmasına, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 7 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

12 Şubat 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA HAK SAHİPLERİNCE BANKALARDAN KULLANILACAK KREDİLERE SAĞLANACAK FAİZ DESTEĞİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 8/10/2012 tarihli ve 2012/3803 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararın 5 inci maddesinin;

a) Birinci fıkrası kapsamındaki tabloda yer alan “50.000 TL” ibaresi “80.000 TL” şeklinde, “125.000 TL” ibareleri “200.000 TL” şeklinde,

b) Üçüncü fıkrasında yer alan “625.000 TL’yi” ibaresi “1.000.000 TL’yi” şeklinde, değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazete’nin
TarihiSayısı
13/10/201228440
Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazete’nin
TarihiSayısı
21/1/201428889
10/4/201529322
27/1/201629606
12/1/201729946
30/12/201730286
30/12/201830641
Sirküler ( 2021 / 47 )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir