Sayın Müşterilerimiz,

Değerli Meslektaşlar,

Konu: 01.03.2021 Tarihinden Sonra Yapılacak Ödemelere Uygulanmak Üzere Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Hakediş Bedellerinden Yapılacak Stopaj Oranının % 5’e Çıkarılmasına İlişkin Karar Yayımlanmıştır.

04.02.2021 tarih ve 31385 sayılı Resmi Gazete’de 3491 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.

Anılan Karar ile; yıllara yaygın inşaat işlerinde hakediş bedelleri üzerinden yapılacak stopaj oranı 01.03.2021 tarihinden geçerli olmak üzere % 3’ten, % 5’e çıkarılmıştır.

Bahse konu Karar metnine aşağıda yer verilmiştir.

Saygılarımızla.

HAK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

04 ŞUBAT 2020 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : 31385

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3491

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetlerine ilişkin 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan vergi kesintisi oranlarına ilişkin 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinde yer alan vergi kesintisi oranlarına ilişkin 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesi ile 5520 sayılı Kanunun 15 inci ve 30 uncu maddeleri gereğince karar verilmiştir.

3 Şubat 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

3/2/2020 TARİHLİ VE 3491 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkındaki 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3, 42 nci madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu ileri yapanlara ödenen istihkak bedellerinden % 5,”

MADDE 2- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 30 uncu maddesinde yer alan vergi kesintisi oranları hakkındaki 12/1/2009 tarihli ve 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1, Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakkediş ödemelerinden % 5,”

MADDE 3- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 15 inci maddesinde yer alan vergi kesinti oranları hakkındaki 12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1, Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakkediş ödemelerinden % 5,”

MADDE 4– Bu Karar yayımını izleyen ayın başından itibaren yapılan ödemelere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakam yürütür.

Sirküler ( 2021 / 38 )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir