Sayın Müşterilerimiz,

Değerli Meslektaşlar,

Konu: 01.01.2021 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Ticari Kazancın Tespitinde Finansman Gider Kısıtlamasının Uygulanmasına İlişkin Karar Yayımlanmıştır.

04.02.2021 tarih ve 31385 sayılı Resmi Gazete’de 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.

Anılan Karar ile; Gelir Vergisi Kanunu’nun, ticari kazancın tespitinde gider kabul edilmeyen giderlerin düzenlendiği 41 inci maddesinin 9 numaralı fıkrası ve kurum kazancının tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderleri düzenleyen Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11 inci maddesinde yapılan düzenleme sonrasında yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10 u ticari kazancın ve kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınamayacaktır.

Uygulamanın usul ve esaslarının belirleneceği Tebliğ yayımlanması gerekmekte olup, yayımlandığında ayrıca bildirilecektir.

Bahse konu Karar metnine aşağıda yer verilmiştir.

Saygılarımızla.

HAK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

04 ŞUBAT 2020 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : 31385

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3490

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi kapsamında gider ve maliyet unsurları toplamının indirimi kabul edilmeyecek kısmının tespitine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 193 sayılı Kanunun 41 inci ve 5520 sayılı Kanunun 11 inci maddeleri gereğince karar verilmiştir.

3 Şubat 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

3/2/2021 TARİHLİ VE 3490 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1– (1) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi hükümlerine göre, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarım aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unun gider olarak indirilmesi kabul edilmez.

MADDE 2- (1) 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi hükümlerine göre, kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarım aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unun kurum kazancının tespitinde indirimi kabul edilmez.

MADDE 3- (1) Bu Karar, 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Sirküler ( 2021 / 36 )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir