Sayın Müşterilerimiz,

Değerli Meslektaşlar,

Konu: Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Belgeli Konaklama Tesislerinde Yapılacak Konaklamalar İçin Bedellerin Döviz Cinsinden Yapılabileceğine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere Türkiye’de yerleşik kişiler kendi aralarında akdedecekleri; istisna dışında tutulmuş sözleşmeler hariç, hizmet sözleşmelerinde, sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramamaktadır.

Bedellerin dövizli olarak yapılabileceği; danışmanlık, aracılık ve taşımacılık dâhil hizmet sözleşmelerinin açıklamasına Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğinin (Tebliğ No: 2008-32/34) 8 inci maddesinin 7 inci fıkrasında yer verilmiştir.

30.01.2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2021-32/59) ile söz konusu maddenin 7 inci fıkrasına aşağıda yer alan bend eklenmiştir.

d) Türkiye’de yerleşik kişilerin Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde akdedeceği konaklama hizmet sözleşmeleri.”

Eklenen bend ile Türkiye’de yerleşik kişilerin Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde akdedeceği konaklama hizmet sözleşmelerinde, bedeller ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılabilecektir.

Bahse konu Cumhurbaşkanı Kararı metnine Sirkülerimiz ekinde yer verilmiştir.

Saygılarımızla.

HAK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

30 Ocak 2021 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 31380

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021-32/59)

MADDE 1 – 28/2/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in 8 inci maddesinin yedinci fıkrasına aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.

“d) Türkiye’de yerleşik kişilerin Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde akdedeceği konaklama hizmet sözleşmeleri.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
28/2/200826801
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
1-2/4/200927188
2-11/7/200927285
3-26/9/201228423
4-30/12/201529578
5-25/1/201830312
6-7/9/201830528
7-6/10/201830557
8-16/11/201830597
Sirküler ( 2021 / 32 )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir