Sayın Müşterilerimiz,

Değerli Meslektaşlar,

Konu: Asgari Geçim İndirimi Tutarları Değişmiştir.

Bilindiği üzere, Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun 32. Maddesine göre asgari geçim indirimi uygulanmaktadır. Asgari geçim indiriminin hesaplanması sene başındaki asgari ücretin yıllık tutarından hareketle yapılmaktadır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2020/1 sayılı Kararı uyarınca, 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olacak aylık brüt asgari ücret tutarı 3.577,50 TL. olmuştur. Buna göre, 2021 yılında elde edilecek ücret gelirlerine uygulanacak olan asgari geçim indirimi hesaplamasında dikkate alınacak asgari ücretin yıllık tutarı (3.577,50 X 12 =) 42.930,00 TL olacaktırAsgari Geçim İndirimi hesaplama formülü aşağıdaki gibidir.

A.G.İ. Yıllık Tutarı = (Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı x A.G.İ. Oranı) x %15

Asgari ücretin yıllık brüt tutarının ücretlilerin medeni durumuna göre tespit edilen oranın uygulanması sonucu bulanacak tutarın %15 vergisinin hesaplanması ve verginin 1/12’ si her ay ücretlinin ödenecek vergisinden mahsup edilecektir.

Asgari ücret değişikliğine paralel olarak Gelir Vergisi Kanunu’nun 32. Maddesi uyarınca ücretlerin vergilendirilmesinde uygulanacak olan asgari geçim indirimi tutarları 2021 yılı için geçerli olmak üzere aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

KİŞİSEL DURUMU AYLIK ASGARİGEÇİM İNDİRİMİ(TL)
Bekar0,50268,31
Evli Eşi Çalışan Çocuksuz0,50268,31
Evli Eşi Çalışan 1 Çocuklu0,575308,56
Evli Eşi Çalışan 2 Çocuklu0,65348,81
Evli Eşi Çalışan 3 Çocuklu0,70402,47
Evli Eşi Çalışan 4 Çocuklu0,75429,30
Evli Eşi Çalışan 5 veya daha fazla Çocuklu0,80456,13
Evli Eşi Çalışmayan Çocuksuz0,60321,98
Evli Eşi Çalışmayan 1 Çocuklu0,675362,22
Evli Eşi Çalışmayan 2 Çocuklu0,75402,47
Evli Eşi Çalışmayan 3 Çocuklu0,80456,13
Evli Eşi Çalışmayan 4 Çocuklu0,85456,13
Evli Eşi Çalışmayan 5 veya daha fazla Çocuklu0,85456,13

Not: Asgari geçim indirimi ile ilgili açıklamalar 265 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde mevcuttur.

Saygılarımızla.

HAK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Sirküler ( 2021 / 2 )