Sayın Müşterilerimiz,

Değerli Meslektaşlar,

Konu: 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.

30.12.2020 tarihli ve 31350 2 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede 2021 / 1 sayılı  2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ” yayımlanmıştır.

Anlan Tebliğ ile; 2872 sayılı Çevre Kanununun ek 11 inci maddesine istinaden yurt içinde piyasaya arz edilen 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan tahsil edilecek geri kazanım katılım payı tutarları yeniden değerleme oranında ( % 9,11 ) artıtılarak yeniden belirlenmiştir.

Bahse konu Tebliğ metnine ve Ek 1 Sayılı listeye aşağıda yer verilmiştir.

Saygılarımızla.

HAK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Sirküler ( 2021 / 17 )